before

Folkemøde

Vi ser frem til at mødes i debatteltet med dig, på Folkemødet 2019.
Netop nu arbejder vi på et spændene debatprogram – Glæd dig!

Se Folkemødets program oversigt: https://program.folkemoedet.dk

Code of Cares debatprogram er på vej.

Code of Care deltog med stor succes på Folkemødet 2018.

Programet for Folkemødet 2018, vores debattelt var fyldt med debatlystne folkemødedeltagere, se herunder hvilke debattører vi inviterede:

Torsdag den 14. Juni Kl. 14.00 – 15.00
Udsatte familier – hvad betyder det, når mor og far får arbejde?

Hvordan brydes den sociale arv effektivt? Hvilken forskel gør et job og hvordan får vi virksomhederne til at tage socialt ansvar?

Debattører:
Lisbeth Zornig, Forfatter
Lone Østergaard, Code of Care
Peter Nørgaard, Code of Care

Torsdag den 14. Juni Kl. 16.00 – 17.00
Virksomhedernes sociale ansvar.

Se mere under ”Hvorfor og hvordan”.

Fredag den 15. Juni Kl. 10.30 – 11.30
Innovationsraketten! Flere virksomheder skal tage et socialt ansvar. Hvordan sikrer vi det?

Hvilke innovative tiltag kan sikre den næste bølge af socialt ansvarlige virksomheder? Vi drømmer højt!

Debattører:
Mikael Lindholm, Huset Zornig
Yael Bassan, Dir. Copenhagen Bicycles
Jens Larsen, Founder Old Friends Industries
Peter Nørgaard, Code of Care

Fredag den 15. Juni Kl. 12.30 – 13.00
Virksomhedernes sociale ansvar.
Se mere under ”Hvorfor og hvordan”.

Fredag den 15. Juni Kl. 13.30 – 14.30
Er socialt ansvar ”a licence to operate” i fremtidens virksomhed?

Hør hvad Proff. Steen Hildebrandt tænker. Hvordan er det sociale ansvar en del af FNs 17 verdensmål? Hvordan sikrer vi, at virksomhederne tager et socialt ansvar?

Debattører:
Steen Hildebrandt, Professor i ledelse
Simon Vesterø, Identitetsudvikler, People Like us
Peter Nørgaard, Code of Care

Fredag den 15. Juni Kl. 15.00 – 16.00
Socialt ansvar – hvem har ansvaret? Stat, kommune eller virksomhed?

Er det kommunen, staten eller virksomhederne, der har ansvaret for at mennesker med udfordringer i livet får en plads i arbejdsfællesskabet?

Debattører:
Kristian Jensen, Finansminister
H.C. Østerby, Borgmester Holstebro
Nick Allentoft, Journalist
Peter Nørgaard, Code of Care

Lørdag den 16. Juni Kl. 9.15 – 10.00
De nye penge. Hvordan sikrer investorerne den sociale bundlinje?

Hvordan finder vi mere kapital til at drive virksomheder, der ud over at tjene penge, tager et socialt ansvar?

Debattører:
Lars Jannick Johansen,
Direktør Den Sociale Investeringsfond
Michael Bak, Investeringsrådgiver
Kim Quist, Ejer Topkærgaard
Peter Nørgaard, Code of Care

Lørdag den 16. Juni Kl. 11.00 – 12.00
Udsathed og job – hvordan går det op? Hvordan sikres psykisk sårbare en plads på arbejdsmarkedet?

Hvad skal der til for, at virksomhederne ser værdien af at ansætte mennesker med psykiske udfordringer i livet?

Debattører:
Leif Lahn Jensen, Socialdemokratiets Beskæftigelsesordfører
Knud Kristensen, Formand for SIND
Peter Nørgaard, Code of Care

Lørdag den 16. Juni Kl. 13.30 – 14.00
Virksomhedernes sociale ansvar.

Se mere under ”Hvorfor og hvordan”.

Lørdag den 16. Juni KL. 15.00 – 16.00
Er der plads til udfordrede unge i virksomhederne? Hvad skal der til for, at de kommer i job?

Kan en ung være for udfordret til at kunne rummes i en virksomhed? Hvordan får vi flere virksomheder til at tage socialt ansvar?

Debattører:
Esben Kullberg, Sekretariatschef Ligeværd
Mikkel Holmbäck, Direktør Glad fonden
Simon Vesterø, Identitetsudvikler People like us
Peter Nørgaard, Code of Care

Lørdag den 16. Juni Kl. 18.00 – 19.00
Hvad er det der batter, når virksomhederne skal tage socialt ansvar og ansætte udfordrede mennesker?

Hvilke tiltag kan sikre, at den 2. bølge af virksomhedsledere ser værdien af at ansætte udfordrede mennesker?

Debattører:
Stine Bosse, Erhvervsleder
H.C. Knudsen, Beskæftigelseschef Hedensted kommune
Jette Søndergaard, Udviklingschef Herning kommune
Peter Nørgaard, Code of Care

Søndag den 17. juni *Kl. 10.00 – 11.00
Hvorfor og hvordan?
Kom og hør om virksomhedernes sociale ansvar

Hvad skal der til for, at endnu ere virksomheder i din kommune ser værdien af at ansætte mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet?
Hvordan kan Code of Care være med til at øge det sociale ansvar i virksomhederne? Kom og hør om konkrete
metoder til at sætte socialt ansvar på dagsordenen i din kommune.

Code of Care indlægsholdere:
Lone Østergaard
Peter Nørgaard
Hans Kærgaard
Tommy Wølk