before

Folkemøde på Bornholm 2017

Code of Care deltog i Folkemødet på Bornholm i juni 2017.

Læs herunder mere om, hvad vi debatterede og satte action på.

Den udfordring, det er, at 543.000 mennesker står uden for arbejdsmarkedet af psykiske, fysiske eller sociale årsager ønsker vi at sætte til debat – og skabe action på – til Folkemødet 2017. Derfor tilbyder vi at indgå i samarbejde med din organisation om at sætte fokus på virksomhedernes ansvar for at rumme disse udfordrede mennesker. Code of Care har erfaring med at inspirere og skabe innovation inden for det at sikre, at flere virksomheder tager et socialt ansvar – for samfundets, virksomhedens, de øvrige medarbejderes, den udfordredes og for virksomhedslederens egen skyld. Vi ser et samarbejde inden for området som en mulighed for, at flere virksomheder bidrager til at sikre mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet en plads i arbejdsfællesskabet.

Hvad kan vi gøre i fællesskab?

Flere organisationer har spurgt Code of Care om et oplæg, foredrag, debatdeltagelse eller lignende. Derfor har vi forsøgt at sammensætte en times program som et forslag til en fælles aktivitet på folkemødet 2017. Programpunktet skal være med til at sætte fokus på din organisations formål set ud fra den virksomhedsrettede del. Programmet skal informere om udfordringerne, skabe debat og sikre handling på din målgruppes udfordringer med at være på arbejdsmarkedet. Vi ønsker at hjælpe med at sætte fokus på den virksomhedsrettede del af jeres organisations arbejde og tilbyder derfor et samarbejde i forbindelse med Folkemødet 2017.

Hvad gør vi konkret for at sætte fokus?

Det, I har brug for, stiller vi op til, så længe det er i forbindelse med at debattere, engagere og sætte action på ”at få flere virksomheder til at tage et socialt ansvar”. Det kunne være efter nedenstående skabelon tilpasset jeres program til Folkemødet.

Oplæg om virksomhedernes sociale ansvar – hvorfor, hvordan og hvad.
Interview mellem formanden for jeres organisation og Peter Nørgaard, Code of Care.
Debat med tilhører i teltet.
Workshop med Argument/ action tema: ”Hvordan sætter du action når du kommer hjem?”

Denne skabelon vil forløbe over ca. en time og kan gentages, hvis der er behov. Vi ser frem til at høre fra jer og gerne indgå et samarbejde om at støtte op om vores respektive formål.

Venlig hilsen Peter Nørgaard, Tommy Wølk & Lone Østergaard Hansen