before

Task Force opstart

Code of Care arbejder for at flere trives og færre sorteres fra på danske arbejdspladser.

Du inviteres hermed til at starte en Code of Care Task Force i dit område.

Her en mulighed for handling:

Invitér til information om Code of Care og vær med til at bakke op om en lokal Task Force.

Vær med til at øge fokus for at opnå menneskelig og økonomisk balance i virksomheden ved at

tage et socialt medansvar, en bæredygtig investering. Code of Care er en non profitorganisation, som

vil facilitere, at tanker bliver tænkt, initiativer bliver søsat, og læring deles. Arbejde for et øget

samarbejde mellem virksomhederne, kommunen og organisationen Code of Care.

Dagens punkter;

HVORFOR… Peter Nørgaard, kreativ købmand og stifter af Code of Care.

Peter fortæller hvorfor erhvervslivet skal på banen og hvad det giver på den menneskelige

og finansielle bundlinje at tage øget socialt ansvar …..…

TILTAG… Tommy Wølk, sekretariatschef Code of Care Holstebro,

Tommy inspirerer med eksempler på aktiviteter og tiltag.

HVAD MED JERES OMRÅDE… v/ alle,

Hvad gør I hos Jer i dag?

I hvilke tiltag kunne du godt tænke dig at arbejde med Code of Care?

HVORDAN… Lokal rådgiver og procesleder.

Hvordan gør vi det? Form og indhold? Hvem vil vise vej?

Det er Code of Cares formål at skabe indsigt hos ledere, ejere og aktionærer, således at de ser det

forretningsmæssige potentiale i at tage et socialt ansvar, og derved opnå en menneskelig såvel som

finansiel balance i virksomheden. Code of Care ønsker at være katalysator for det paradigmeskifte,

der skal sikre et anstændigt, inkluderende og bæredygtigt samfund.

Code of Care er etableret af virksomheder, støttet af virksomheder og arbejder for virksomheder.

Når du som leder sætter social ansvarlighed på dagsordenen i din virksomhed, skaber det ikke kun

værdi for vores fælles samfund. Flere og flere undersøgelser viser, at det også gavner din

virksomhed! Undersøgelserne viser fx, at social ansvarlighed tiltrækker talenter, gør medarbejderne

mere tilfredse og skaber sammenhold i organisationen, en mangfoldighed der endda direkte kan

aflæses på bundlinjen, viser en undersøgelse fra ISS.

Hør mere om oprettelse af en lokal Code of Care Task Force i dit område skriv til mail@codeofcare.dk