before

Task Force opstart

Code of Care arbejder for, at flere trives og færre sorteres fra på danske arbejdspladser.

Du inviteres hermed til at starte en Code of Care Task Force i dit område.

Her er mulighed for handling:

Invitér til information om Code of Care og vær med til at bakke op om en lokal Task Force.

Vær med til at øge fokus for at opnå menneskelig og økonomisk balance i virksomheden ved at tage et socialt medansvar, en bæredygtig investering. Code of Care er en non profit organisation, som vil facilitere, at tanker bliver tænkt, initiativer bliver søsat, og læring deles. Arbejde for et øget samarbejde mellem virksomhederne, kommunen og organisationen Code of Care.

Dagens punkter:

HVORFOR… Peter Nørgaard, kreativ købmand og stifter af Code of Care.

Peter fortæller hvorfor, erhvervslivet skal på banen og hvad, det giver på den menneskelige og finansielle bundlinje at tage øget socialt ansvar …..…

TILTAG… Tommy Wølk, udviklingschef Code of Care Holstebro.

Tommy inspirerer med eksempler på aktiviteter og tiltag.

HVAD MED JERES OMRÅDE… v/ alle

Hvad gør I hos Jer i dag?

I hvilke tiltag kunne du godt tænke dig at arbejde med Code of Care?

HVORDAN… Lokal rådgiver og procesleder.

Hvordan gør vi det? Form og indhold? Hvem vil vise vej?

Det er Code of Cares formål at skabe indsigt hos ledere, ejere og aktionærer således, at de ser det forretningsmæssige potentiale i at tage et socialt ansvar, og derved opnå en menneskelig såvel som finansiel balance i virksomheden. Code of Care ønsker at være katalysator for det paradigmeskifte, der skal sikre et anstændigt, inkluderende og bæredygtigt samfund.

Code of Care er etableret af virksomheder, støttet af virksomheder og arbejder for virksomheder.

Når du som leder sætter social ansvarlighed på dagsordenen i din virksomhed, skaber det ikke kun værdi for vores fælles samfund. Flere og flere undersøgelser viser, at det også gavner din virksomhed! Undersøgelserne viser fx, at social ansvarlighed tiltrækker talenter, gør medarbejderne mere tilfredse og skaber sammenhold i organisationen, en mangfoldighed der endda direkte kan aflæses på bundlinjen, viser en undersøgelse fra ISS.

Hør mere om oprettelse af en lokal Code of Care Task Force i dit område skriv til mail@codeofcare.dk.