before

Lokalafdelinger

Code of Care er lige nu i gang med at etablere en række lokalafdelinger rundt omkring i Danmark. En lokalafdeling er en aktiv gruppe bestående af virksomheder, som i samarbejde med det lokale jobcenter iværksætter tiltag, der fremmer det sociale ansvar i den lokale kommune. Hver lokalafdeling arbejder med en lokal udfordring – eksempelvis bekæmpelse af unge-ledighed, etablering af flere fleksjobs eller anden inklusion af mennesker med udfordringer.