Medlemskab

Bliv medlem og skab fremtidens virksomhed.

Vil du øge det socialøkonomiske medansvar i din virksomhed, så står Code of Care klar med knowhow, der kan bringe dig videre mod målet.

Code of Care er etableret af virksomheder og arbejder for øget værdiskabelse i danske virksomheder. Vi står sammen om at skabe et samfund, hvor flere mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet inkluderes på arbejdspladsen.

Meld dig og din virksomhed ind i Code of Care

Hvorfor
Code of Care accepterer ikke menneskeligt spild – personligt, socialt og finansielt. Code of Care arbejder for et paradigmeskifte i dansk erhvervsliv med det formål at skabe menneskelig og finansiel balance i virksomhederne. Gennem målrettet arbejde med social ansvarlighed i flere perspektiver, hvor anstændighed, inklusion og værdien af rummeligheden er i fokus. Code of Care arbejder for at give mennesker med begrænsede ressourcer og udfordringer, mulighed for at bidrage til gavn for virksomhederne og samfundet. “Alle mennesker har en værdi – lad os benytte den.”

Hvordan
Code of Care ønsker at være katalysator for virksomhederne ved at skabe innovation, italesætte, inspirere og opfordre til øget ansvarstagen for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Sammen med din virksomhed tager vi teten for at gøre en forskel og få social ansvarlighed integreret i virksomhedens strategi og værdisæt. Vi samarbejder ligeledes med jobcentre i styrkelsen af netværk mellem kommune og erhvervsliv. Når flere bidrager, vil mangfoldigheden frembringe løsninger på, hvad vi skal leve af i fremtiden.

Hvad
Code of Care tilbyder dig et medlemskab af organisationen. Du vælger selv hvor meget du ønsker at bidrage med, afhængig af din virksomheds størrelse og styrke. Medlemskabet skal ses som en opbakning til det arbejde Code of Care udfører i forhold til at øge danske virksomheders sociale ansvar.

Kontakt os for at høre hvordan – eller meld dig ind med det samme og vær med til at bakke op om Code of Cares non-profit-arbejde.

Code of Care medlemsskab.pdf

Bliv medlem