Download Code of Care film

Vil du gerne vise dit netværk, hvad det er for et fælleskab, du er en del af?

På denne side kan du download 3 Code of Care film, som hver især viser; hvem vi er i Code of Care, hvad vi laver, hvorfor vi tager et socialt ansvar, og hvorfor vi rigtig gerne vil have dig med!

Film 1: Code of Care – mere care mindre mig:

I denne film møder du vores udviklingschef Tommy Wølk.
Tommy præsenterer dig for nogle af de mange virksomhedsledere i Code of Care Hedensted, som tager et socialt ansvar – et ansvar, der er til gavn for; det enkelte menneske, de øvrige medarbejdere, virksomheden, samfundet og dig og mig.

Film 2: Code of Care Thy inviterer til “Find et Match i Vildmarken”:

I denne film præsenteres du for et af Code of Cares mange events.
Find et Match i Vildmarken er et forsøg på at innovere den klassiske jobsamtale. Under en teltdug ved Lodbjerg Fyr er unge ledige og virksomhedsledere fra Thy samlet for at snakke om et muligt småjob.

Film 3: Code of Cares InnovationsTræf 2020 – Et stærkt fællesskab

I denne film er fællesskab et nøgleord. Filmen viser sammendrag fra vores Innovationstræf – en innovationsfabrik med ide- og tankeudveksling mellem erhvervsledere med erfaring i – eller nysgerrighed på – socialt ansvar og jobcentrenes engagerede medarbejdere.