Generalforsamling

Holstebro d. 15. november 2017.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d. 27. november kl. 16.00 for Code of Care, Fabersvej 15, 7500 Holstebro. Indgang ved Gråkjærs´ lagerindgang.
Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Aflæggelse af beretning om Code of Cares organisation i 2016/17 v. Lone Østergaard.
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab for foreningen.
 • Fastsættelse af kontingent. Herunder dialog om mulige støttemuligheder fremadrettet.
 • Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
 • Status på aktiviteter i 2017. Gennemgang af igangværende og fremtidige projekter.
 • Nuværende bestyrelse ønsker at fortsætte. Dette er følgende:
       Tommy Wølk Andersen
       Peter Nørgaard
       Henriette F. Højer
       Lone Østergaard Hansen.
       Der er ønske om at udvide bestyrelsen.
 • Der ønskes fortsat samarbejde med revisor Torben Dige fra Beierholm.
 • Eventuelt
 • Tilmelding til generalforsamlingen senest torsdag d. 23. november på mail: lone@codeofcare.dk