before

Code of Care InnovationsTræf er kommet for at blive

25. marts 2020


Vi i Code of Care vil gerne gentage succesen fra dette års InnovationsTræf og gøre det til en tradition at samle virksomhedsledere og jobcentermedarbejdere fra hele landet til et innovationsdøgn i smukke omgivelser på Herregården Nørre Vosborg i det Vestjyske. 

Dette års InnovationsTræf bød på inspirerende og debatskabende indlæg fra henholdsvis Professor Steen Hildebrandt som talte om verdensmålene og det sociale ansvar. Futuristerne Anne Skaare og Alexandra Krautwald satte ord på, fremtiden og verdens nye bundlinjer. Psykolog Jesper Koch gav sit bud på, forvandling – hvordan griber vi det an? Trine Glassow fra Rambøll gjorde os klogere på rekruttering og jobcentrets virksomhedsrettede indsats.  Alle indlæg førte til en levende debat. 

Som en del af InnovationsTræffet medbragte deltagerne brikker til et ”Mangfoldighedspuslespil”, som består af tegneplader dekoreret ud fra tanker om socialt ansvar. Disse kreative brikker er nu trykt som plakat, der bidrager til at udbrede det sociale ansvar til endnu flere virksomhedsledere. Det er det, vi kan sammen – og det er det Mangfoldighedspuslespillet handler om. 

Vi har allerede sat datoen for næste års Code of Care InnovationsTræf, så sæt kryds i kalenderen den 4.-5. februar 2021. Du kan allerede nu reservere dig, din partner og din kollega en plads – klik her

Gense i filmen highlights fra dette års Code of Care InnovationsTræf.