before

Missionen virker – Code of Care Task Force Viborg får unge i job

19. marts 2020


I Code of Care Task Force Viborg er missionen at få flere unge i uddannelse eller i arbejde.

Denne mission er i fuld gang. Unge Timmi er en direkte konsekvens af arrangementet ”Sammen får vi unge i job”, som blev afholdt af Code of Care Task Force Viborg i november 2019.

Timmi fandt denne aften et match og har nu fået job hos DanGlas. Timmi startede primo januar på 20 timer og er nu på 37 timer.

Før sin ansættelse hos DanGlas har Timmi været arbejdsløs i 1 år og kæmpet med sin ordblindhed, hvor han blandt andet har måttet opgive mekanikeruddannelsen på grund af sine udfordringer.

Det særlige for Timmis match med DanGlas er ifølge Brian Nissen, Regionschef for DanGlas, at Timmi og Brian gjorde meget ud af at tale sammen, særligt i starten af forløbet med henblik på forventningsafstemning – hvad har vi af forventninger til hinanden og til jobbet?

Timmi har med jobbet fået noget at stå op til, og han er glad for at tage af sted om morgenen – han føler sig som en kollega, og ikke ”blot” som et ungt menneske i virksomhedspraktik.

Socialt ansvar er et fælles ansvar – så lad os give de unge chancen i vores virksomheder.

Se filmen fra den givende aften og lad dig inspirere