before

Det handler om at bevæge virksomheder, lande og verden i en ny retning

2. januar 2019


…hvilket kræver, at vi formulerer nye kriterier for og billeder af, hvad det er for en verden, vi vil lede os hen imod. Hvilke mål skal være styrende for vores beslutninger?

Hvilke indtægter og omkostninger skal medregnes i de kalkuler, vi opstiller med henblik på at træffe vore beslutninger? Hvilke grænser eller begrænsninger skal vi respektere og overholde, når vi træffer og implementerer vore beslutninger? Og hvilke tidshorisonter skal vi arbejde med eller inden for, når vi kalkulerer, beslutter og implementerer? Skal vi tage hensyn til de endnu ikke fødte generationer, eller skal vi udelukkende betragte de nærmeste år eller årtier, når vi planlægger og træffer beslutninger? 

I de kommende år vil vi se mange processer i private virksomheder. Virksomhedernes selv- og omverdensforståelse skal ændres og vil blive ændret.

Læs om hvilke actions din virksomhed kan tage på side 46 i “Verdensmålene – det vigtigste punkt på dagsordenen” af Steen Hildebrandt.

Link: https://www.mm.dk/misc/hildebrandt_verdensmaal.pdf