before

En række virksomhedsledere investerer i Code of Care Huset

12. juni 2020


Lokale virksomhedsledere har etableret CAREinvest ApS og opkøbt ejendommen Brotorvet 2 for at give Code of Care ideelle forhold til at arbejde for, at endnu flere virksomhedsledere skal se værdien af at tage socialt ansvar.

”Vi har nu haft kontor for Code of Care i det gamle ”Tante Anna” hus i et par år” udtaler Lone Østergaard, Code of Care, ”I den tid har vi set på lokalerne, der før var cafe og værtshus og tænkt – dem kan vi gøre noget godt med. Så vi spurgte rundt og fik hurtigt samlet de 7 virksomhedsledere, der skulle til for at erhverve os huset.”

De 7 virksomhedsledere er Lise von Seelen, Dorte-Pia Ravnsbæk, Ole Buhl Mogensen, Allan Qvist, Kai Nielsen, Peter Nørgaard og Tommy Wølk. Der er dannet et ApS, som i dag ejer bygningen og til en meget favorabel leje giver Code of Care mulighed for at disponere over hele bygningen.

”Vi er stolte over at kunne bakke op om det store arbejde omkring udbredelse af socialt ansvar og etablering af jobs til sårbare mennesker, som Code of Care er katalysator for. Der er ingen tvivl om, at fremtidens virksomhedsledere vil se værdien af at ansætte mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet” giver Lise Von Seelen udtryk for.

”Det arbejde ønsker vi at sætte endnu mere på dagsordenen hos små og mellemstore virksomheder og iværksættere” supplerer Ole Buhl Mogensen. ”Tankerne er, at Code of Care skal udvikle et “et erhvervshus drevet af unge med udfordringer i livet”. Det er meningen, at vi skal skabe kontakter og netværk for unge, som i dag har svært ved at finde vejen ind på arbejdsmarkedet. Og samtidig sikre vores egne virksomheder den arbejdskraft, vi har brug for.

De to tegner i dag CAREInvest ApS for gruppen af investorer.

Hvorfor er det vigtigt?
I Vestjylland er der alt for mange unge mennesker, der står uden uddannelse og job. Dem vil vi, blandt andet gennem optræning i husets funktioner, klargøre til arbejdsmarkedet. Dette skal ske gennem tæt kontakt til de erhvervsfolk, der kommer i huset. Formålet er at skabe pladser til de unge i byens virksomheder.

De erfaringer, som Code of Care har gjort sig gennem facilitering af Task Forces af virksomhedsledere rundt i landet, oprettelse af Mentorshoppen i Holstebro samt etablering af over 3000 småjobs i danske virksomheder, vil Code of Care Huset bygge videre på og skabe en direkte kontakt mellem udfordrede unge og virksomhederne. Formålet er, at byens virksomheder kan hyre en eller flere unge til opgaver af kortere eller længere varighed. Den optræning i kontakten til virksomhederne skal udmønte sig i småjobs og senere i forløbet lærepladser til de unge.

Code of Care Coffee Club
Der etableres på adressen Brotorvet 2D, 7500 Holstebro et coworkingspace – et netværksskabende hus, hvor erhvervslivet og unge mødes. Der skal opbygges en cafédel i front mod gågaden. I denne del vil en disk være omdrejningspunktet, hvor man henvender sig for at benytte huset. Disken bemandes af husets daglige leder samt 3-5 unge mennesker. Her booker man mødelokale, skrivebordsplads, bestiller kaffe m.m. I lokalet vil der være faciliteter til, at virksomhedsledere kan arbejde på egne computere. Der vil være fri wifi, gratis kaffe, mulighed for frokost og alt hvad det ellers kræver for, at man kan arbejde i huset.

Huset vil blive benyttet af såvel lokale som virksomhedsledere fra andre dele af Danmark.

Denne åbne form for skrivebordsbooking er i fremdrift rundt i landets byer, og stedet vil være det første af sin slags i Holstebro – og det første i Danmark med et socialt sigte.

Interessenter af Code of Care Huset
En række interessenter har allerede givet udtryk for at ville bidrage til huset. Holstebro Kommune er i dialog om udviklingen af huset. ”Jobmulighederne for unge i Holstebro er styrket ved en gruppe erhvervslederes spændende private initiativ. Vores interesse er at facilitere bredt unges muligheder for at skabe sig en selvstændig tilværelse, og her er der muligheder for småjob og lynjob til unge”, udtaler Søren Landkildehus, arbejdsmarkedschef i Holstebro Kommune.

Investorgruppen har udarbejdet tegninger og sat gang i projekteringen af huset og tager gerne imod hjælp fra byens håndværkere og butikker til gennemførelse af projektet. ”Vi er nu gået i gang med at renovere huset og forventer at kunne slå dørene op hen i efteråret. Det betyder, at vi rigtig gerne vil høre fra folk, der har ideer og tanker, som kan inspirere til Code of Care Husets udvikling. Og hvis nogen har mulighed for og lyst til at bidrage, så må de meget gerne henvende sig til os. Vi glæder os til, at alle i Holstebro og omegn vil benytte huset til at skabe fællesskaber på tværs” afrunder Lone Østergaard.

Tanker og ideer om Code of Care Huset:

 • Erhvervslivets foretrukne mødested til særlige møder, seriøst, men uformelt – som hjemme
 • Stedet hvor erhvervsledere mødes med mennesker, som er udfordret socialt, psykisk eller fysisk
 • Alle der har været i huset skal kende Code of Cares formål og vision
 • Et hus med masser af liv og aktiviteter
 • Mulighed for at spise flere dage i ugen
 • Huset kan indeholde cafe, mødelokaler, Mentorshoppen, værksteder, popup butik, fleksible kontormuligheder
 • CoWorkingSpace/ fleksibelt kontor, mulighed for at arbejde alene, flere og holde møder
 • Arrangementer for forskellige netværk, erhvervsklubber, mentor og mentee møder
 • Et hus hvor der kan reflekteres, ideudvikles, mediteres
 • Småjob med mening – Lynjob, hvor virksomheder og butikker kan få løst mindre opgaver af de unge og blot modtage en faktura på det aftalte arbejde
 • Særlige arrangementer for Code of Care medlemmer, medlemmer af huset m.v.
 • Socialøkonomisk tankegang
 • Tema møder m. musik, oplæg, foredrag, debatter, filmaftener…