before

Fornemt besøg fra Christiansborg

20. september 2023


Code of Care har politikernes opmærksomhed!
Når man i den seneste rapport fra Reformkommissionen kan læse, at flere virksomheder skal engageres i det sociale ansvar – og at Code of Care er en del af den retning vi skal gå i, så vil politikerne vide hvordan. Det fik Formand for folketinget Søren Gade og næstformand Leif Lahn Jensen svar på ved at mødes med Code of Care.
Vi talte om hvad der skal til for at inspirere flere virksomhedsledere til at se værdien af at inkludere mennesker med udfordringer i livet på arbejdspladsen. Vi satte konkrete actions på, som får det til at ske. Og så udviklede vi sammen nye tiltag til at støtte jobcentre, ændre lovgivningen, skabe konstruktiv dialog og optimere på virksomhedernes muligheder for at hjælpe til med samfundsopgaven ”at sikre en plads til alle”.
Vi ser frem til at tage de næste skridt mod et inkluderende arbejdsmarked til gavn for mennesket, virksomheden, de øvrige medarbejdere, samfundet og virksomhedslederen selv.

Se indslag om besøget og hvordan Care For Young og Café Care har gjort en kæmpe forskel for Signe: TV Midt Vest: Code of Care har politikerbesøg.

Og du kan også læse TV Midt Vests artikel her.