before

Gang i hjulene i Task Forcen i Greve

26. januar 2021


Ved årets første onlinemøde i Code of Cares Task Force i Greve handlede det blandt andet om virksomhedskort og profilkort, så virksomheder og ledige kan finde hinanden.

Det blev blandt andet diskuteret, at det kan være mere sigende, når de ledige formulerer deres drømme frem for at lave et CV.

Mødet havde også fokus på de brancher, hvor der er gang i hjulene, og hvor der derfor er brug for mere arbejdskraft.

Task Forcen arbejdede i grupper for at komme nærmere ind på mulighederne i de brancher – og ikke mindst, hvordan virksomhedsledere kan inspireres til at tage socialt ansvar.