before

Indkaldelse til generalforsamling

20. februar 2019


Indkaldelse til ordinær generalforsamling  2019

Iflg. § 5 i Code of Care – Mere Care – mindre mig vedtægter indkaldes til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 16.00 – 18.00 på virksomhedens adresse Brotorvet 2. D, 1. sal, 7500 Holstebro med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det afsluttede regnskabsår.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab foreningen og tilknyttede fonde til godkendelse og decharge for bestyrelsen.
  4. Fastlæggelse af kontingent/medlemsskab
  5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer
  7. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamling på lone@codeofcare.dk senest d. 1. marts 2019.