before

Julehilsen fra Code of Care

13. december 2023


Kære samarbejdspartnere,

2023 er fløjet afsted, og i Code of Care Huset har det været et begivenhedsrigt år.

Vi værdsætter hver eneste af vores samarbejdspartnere for den indsats, der lægges i at motivere virksomheder til at tage et socialt ansvar. Uanset om du er medarbejder eller leder i et jobcenter, politiker eller virksomhedsleder, så er netop din indsats væsentlig. Det er den, fordi vi igen og igen erfarer, at partnerskaber er stærkest og mest vellykkede, når relationerne, kemien og engagementet matcher. Som partner kommer vi fra Code of Care med erfaring, viden og metoder, men det er i den fælles indsats, at vi ser de gode resultater. Vi gør det let at tage socialt ansvar – sammen!

I år har vi arbejdet med partnerskabsaftaler i Albertslund, Fåborg-Midtfyn, Greve, Hedensted, Ishøj, Norddjurs, Struer, Sønderborg, Varde og Viborg kommune. En særlig tak til jer for samarbejdet.

Vores metoder virker. Det ved vi. Men det afholder os ikke fra at være stolte af, at metoderne og vores organisation er nævnt som et af de gode eksempler i Reformkommissionens rapport ”Nye Reformveje 3”. Det – og vores resultater – har medvirket til, at vi har fået bevilget SSA-midler, som sikrer, at vi kan fastholde vores aktivitetsniveau i 2024-27.

I Code of Care Huset i Holstebro er vi i en spændende proces, hvor vi udvikler vores organisation internt, mens vi har øje for, hvordan vi i endnu højere grad kan sikre den bedst mulige facilitering af vores nuværende og fremtidige Task Forces.

Vores Care For Young projekt i Holstebro, som kører på 2. ud af 5 år, er et projekt, hvor vi faciliterer unges vej til eller tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Dette projekt har vi styrket ressourcerne i, og vi har store forventninger til den læring, vi får med (og også vil kunne bringe ud i vores Task Forces) i udviklingen af projektets indsatser. I 2024 vil vi yderligere skabe synergier til vores indsatser, når vi sammenkobler Mentorshoppen, som vi deler hus med, med vores ungeindsats. Det giver mening, og vi får mulighed for at tilbyde de unge i vores hus en mentor, som følger dem – også når de ikke længere har brug for Café Care som træningsbane.

Tak til alle samarbejdspartnere omkring Care for Young projektet. Vi glæder os til alle de nye tiltag i 2024.

Som ny leder af Code of Care vil jeg sige tak for den varme modtagelse, på gensyn i 2024 og samtidig ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

De bedste hilsener

Lotte Højmark Tang
🎅❤️