before

Socialt ansvar hos Cloud Factory: Michelles historie

22. april 2021


Jacob Schmidt er direktør i IT-virksomheden Cloud Factory i Varde, hvor han har opdaget fordelene ved at tage socialt ansvar og ansætte medarbejdere i fleksible stillinger.

I væksten fra fire medarbejdere til 27 så begyndte det at tage ret lang tid at finde frokost frem. Derfor ansatte han en kvinde i køkkenet, som kommer nogle få timer hver dag og sørger for, at medarbejderne får en god frokost serveret. Siden er flere kommet til – og i dag er fem af medarbejderne på Cloud Factory ansat på fleksible vilkår, fortæller Jacob Schmidt.

– Vi har en rigtig skøn dreng på vores udviklingshold, som nærmest ikke kunne gå ind ad døren, da han kom her første gang. Han var så nervøs over, at han skulle ind til en samtale med os. Til i dag at være næsten fuldtidsansat. Det er jo helt fantastisk, siger direktøren.

Jacob Schmidt mener, at Code of Care-ordningen med at ansætte i fleksible stillinger på færre timer giver mening.

– Jeg gør det en tredjedel for personen, en tredjedel for mig selv og en tredjedel for virksomheden. Det er opgaver, jeg gerne vil have løst. Jeg hjælper et andet menneske. Jeg bliver frigjort fra opgaver, som jeg ikke får gjort. Jeg kan få en, som er skidegod til det, siger Jacob Schmidt.

En af de ansatte er 34-årige Michelle Holm Wagener, som arbejder som kontorassistent. Hun beskriver selv sin indsats som blæksprutte-arbejde, hvor hun er på kontoret omkring 8-10 timer om ugen og hjælper med forskellige administrative og praktiske opgaver.

– Det startede med, at jeg gik sygemeldt, fordi jeg har to dårlige knæ. Så en dag tog jeg fat i Jacob og spurgte “Kunne du ikke bruge en som mig?”. Og så sagde han “Lad os prøve”, fortæller Michelle Holm Wagener.

Hun fremhæver arbejdspladsens fleksibilitet og støtte fra kollegerne som helt afgørende for hendes hverdag. Hvis hun en dag går dårligt, så får hun et kærligt prik på skulderen af en god kollega, som minder Michelle om, at det vist er tid til at tage hjem og få et hvil.

– Det, at man har noget at stå op til, gør alverden til forskel. Min mand siger også, at han kan mærke forskel på mig, siger Michelle Holm Wagener.