before

STAR anerkender Code of Cares arbejde

24. april 2023


Vi er meget stolte over, at STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har anerkendt Code of Cares arbejde på smukkeste vis. STAR har nu evalueret anden runde af “Satspulje for udbredelse af virksomhedernes sociale ansvar”, som løb i perioden 2020-2022. Evalueringen giver et overblik over projekternes resultater, der samlet set har overgået målsætningen. Projekternes resultater bygger på, at de skaber og identificerer jobåbninger i deres virksomhedsnetværk, og at de i samarbejde med jobcentrene matcher udsatte ledige til den konkrete jobåbning i virksomheden – evt. med en forberedende indsats til den ledige forud for ansættelsen.

STAR meddeler desuden, at resultaterne i høj grad blev drevet af Code of Care, der står for knap 68 pct. af de 1348 skabte jobs. “Særligt Code of Care har markant overgået deres egen målsætning (500 ansættelser) med en målopfyldelse på 183 pct. svarende til 913 verificerede ansættelser indenfor målgruppen”, skriver STAR. Et super flot resultat, som vi er meget glade og stolte over.

Du kan læse rapporten her: Evaluering af anden runde af satspulje til udbredelse af virksomheders sociale ansvar (star.dk)