before

Transportbranchen har sat kurs mod socialt ansvar

12. november 2020


Logistik-konkurrenter går sammen i unikt unge-samarbejde, da det på alle måder giver mening at inkludere mennesker med udfordringer i livet – også i transportbranchen. Derfor er LEMAN, Blue Water Shipping, Bring og DHL gået sammen om at sætte socialt ansvar på dagsordenen i endnu flere virksomheder.

LEMAN, Blue Water Shipping, Bring og DHL er alle fire en del af Code of Care Greve. Et samarbejde med organisationen Code of Care, som handler om at skabe såkaldte småjobs til mennesker, der står udenfor arbejdsmarkedet. I fællesskab er de gået sammen om at løfte den opgave at øge det sociale ansvar i transportbranchen.

– Da transportbranchen generelt er et af landets store arbejdsgivere og erhverv, så skal vi selvfølgelig tage et socialt ansvar på lige fod med andre erhverv, og det er jo oplagt, når nu vi benytter os af både chauffører, timelønnede og funktionærer, forklarer Andreas Thye, HR Direktør, LEMAN.

– I transportsektoren oplever vi lige nu en vækst som gør, at vi netop har plads til at bære et ekstra ansvar, tilføjer Christian Bennebjerg, HR ansvarlig, Bring.

Jeg tænker: Hold da op
Steffen Lind Sørensen, General Manager Lifescience & Healthcare fra DHL har oplevet, den værdi og betydning det giver en virksomhed at rekruttere bredt ved at finde småjobs for mennesker, der kan have eksempelvis fysiske eller sociale udfordringer i livet.

– Vores folk er stolte af at være hos DHL fordi, vi tager et socialt ansvar, forklarer Steffen Lind Sørensen:

– Vi tager ansvar. Ikke ud fra en medynk, men ud fra at de her mennesker rent faktisk kan bidrage med noget. Jeg tænker: “Hold da op – de her mennesker kan, på trods af alle deres begrænsninger og i nogen sammenhæng manglende evner, rent faktisk godt bidrage med meget.”

– Vi har haft en autist ansat i et småjob på fire timer om dagen. Efter fire timer kunne han ikke mere. Men han lavede, det vi andre ville nå på 7,4. Hvor vi andre ville lave fejl, så gjorde han det ikke, for han var dælme god til det. Hans arbejdsindsats var rent faktisk positiv for min drift. Det var ikke bare tilsæt at tage ham ind. Det var rent faktisk noget, der gav stor værdi for os begge, siger Steffen Lind Sørensen.

Alle har ret til et arbejde
For Henrik Mørch, Managing Director i Blue Water Shipping er netop grundtanken i Code of Care – at alle mennesker har værdi – en væsentlig årsag til, at han er ambassadør i Code of Care Greve. Nu handler det om at omsætte ambitionen til konkrete småjobs til unge i Greve.

– En vigtig del af at være ambassadør i Code of Care er at blive gjort opmærksom på og åbne øjnene for en bred rekruttering af jobmarkedet. Når vi i Blue Water går ud og rekrutterer elever, så siger vi jo højt og stolt, at det skal være de bedste af de bedste. Det er sådan, at Blue Water indtil nu ikke er gået forrest og har taget flest ind i hverken jobprøvning eller småjob. Jeg er lige nu i den fase, hvor jeg først er ved at opdage, hvilke muligheder, der ligger i en bred rekruttering, og det tror jeg er rigtig sundt for mig som leder og person, siger han.

Konkurrencen er gemt væk
Det særlige samarbejde om det sociale ansvar har betydet, at de fire virksomheder har fået et nyt syn på hinanden.

Når vi deltager i forskellige Code of Care arrangementer er det fantastiske og helt unikke, at vi mødes om noget, der er større end os selv og vores virksomheder. Der ser vi hinanden som virksomheder i lokalområdet, og vi taler rimelig åbent om, hvordan vi håndterer netop lige præcis  social ansvarlighed. Her er der ikke nogen konkurrence-formidling, som er forbudt at snakke om. Og det synes jeg er sundt og sjovt. Det har jo også betydet, at vi har besøgt hinandens virksomheder og været på besøg, og det havde man måske ikke ellers gjort, fortæller Henrik Mørch, fra Blue Water Shipping.

– Jeg synes, det er et rigtig vigtigt perspektiv at, vi går sammen på tværs af brancher, også internt i brancherne, og på tværs af konkurrenceforholdene om at løfte den her samfundsmæssige opgave som det jo egentlig er. Her skal vi også bære vores del af ansvaret. For staten og kommunerne kan og skal ikke alene lykkes med det her. Det er vigtigt, at vi tør tale åbent om det, og det synes jeg vi kan i Code of Care, uddyber Andreas Thye fra LEMAN.

Ifølge Christian Bennebjerg i Bring har den nye sparring nedbrudt nogle barrierer:

– Samarbejdet om at styrke den sociale ansvarlighed i transportbranchen ser jeg som en god sparring på tværs af vores forretninger i forhold til: Hvor er det, de andre hjælper? Hvordan hjælper de? Hvordan er det, vi bliver klogere på, hvordan vi kan hjælpe hinanden ved at hjælpe andre?

Innovation for beskæftigelsen
Arbejdet i Code of Care Grebe handler om at omsætte idérigdom til konkrete løsninger, som der rykkes på. Der udvikles nye metoder til jobcenterets processer, så der sker en optimering af vejen fra ledig til at komme i job. Jobkonsulenterne forstår virksomhedernes behov for arbejdskraft, og kan derigennem skabe det perfekte match. En anden del af idéerne går på, hvordan virksomhederne kan være med til at gøre de ledige jobparate.

– Når vi samarbejder med virksomhederne gennem Taske Forces i Code of Care Greve, så lykkes det os at bryde silotænkning ned og skabe resultater sammen. Vi er meget glade for den måde virksomhedslederne i task forcen er med til at udvikle nye veje til beskæftigelse for mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet, giver jobcenterchef Mette Sauvr udtryk for.

Ifølge Christian Bennebjerg fra Bring kunne et småjob i transportbranchen være indtastning af numre til fragtbreve, manuelle indtastninger, arkivering, sætte ting på transportbånd eller et samarbejde med den eksterne kantine og rengøring.

– Mulighederne er der – der er bare ikke altid, at vi ser dem. Men det gør vi nu, for socialt ansvar er et fælles ansvar, siger han.

 

Klik her og download artiklen som PDF: Transportbranchen tager et socialt ansvar