before

Udviklingsmidler bevilget til Code of Care

3. januar 2024


Vi siger tak for tilliden!
Med baggrund i de resultater, som Code of Care har skabt gennem det meningsfulde arbejde, har beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen og socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil sammen med forligspartierne besluttet, at det sociale ansvar skal udbredes til endnu flere virksomheder. Derfor har Code of Care modtaget udviklingsmidler de næste fire år. I alt 7,7 millioner kroner er afsat til at etablere flere virksomheds Task Forces i samarbejde med kommuner og jobcentre.
Det glæder næstformand for Folketingets Præsidium Leif Lahn Jensen, at der kan udvikles på metoden og processerne, som fører til skabelse af småjob til mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet. ”Det er et vigtigt formål, som Code of Care har vist, at de har kompetencerne til at sætte action bag. De resultater, som er skabt viser, at danske virksomhedsledere gerne vil skabe rummelige arbejdspladser. Det sætter Code of Care på dagsordenen og sikrer, at det implementeres i endnu flere virksomheder”.
”Vi er naturligvis stolte og vil lægge os i selen for at leve op til forventningerne. Nu er vi klar til at inspirere og motivere endnu flere virksomhedsledere og dermed sikre, at udfordrede mennesker bliver en del af det forjættede arbejdsmarked, til gavn for både mennesker, familien, virksomheden og samfundet”, giver bestyrelsesformand for Code of Care Peter Nørgaard udtryk for.
Kommuner, som ønsker at udvide samarbejdet med de lokale virksomheder i forhold til at hjælpe mennesker fra kanten ind i job, kan henvende sig til organisationen og høre om de afprøvede metoder, og hvordan et samarbejde kan etableres.