before

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde om at øge det sociale ansvar i Task Force Fredericia

17. august 2020


I juni sidste år indgik Social og Beskæftigelsesudvalget en etårig kontrakt med Code of Care for at styrke samarbejdet med virksomhederne i Fredericia i forhold til at styrke det sociale medansvar for det rummelige arbejdsmarked. Denne kontrakt har udvalget nu besluttet at forlænge.

”Samarbejdet med Code of Care er en af vores indsatser for at øge vores virksomheders sociale ansvar, så flere ledige kommer i beskæftigelse, og vi har kunnet mærke, at indsatsen virker. Vores Task Force tager et stort socialt ansvar, og det kan mærkes på de mange borgere, der indenfor de seneste 12 måneder er kommet i beskæftigelse. Derfor synes vi i udvalget, at det er en god ide at fortsætte samarbejdet med Code of Care”, siger Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Flere i job

Der er de sidste 12 måneder 7.524 ledige, der er gået i arbejde eller uddannelse. Et af de initiativer, som har givet job til ledige i Fredericia, er etablering af Task Force Fredericia i samarbejdet med Code of Care.

I forbindelse med et event i november sidste år, meldte 128 virksomheder 74 jobåbninger ind.

”De 74 jobåbningerne har konkret resulteret i 56 jobs, heraf er 38 besat, og vi er aktuelt i dialog om de resterende 18 jobs, som virksomhederne har fremrykket til august og september på grund af Corona. Det viser, at virksomhederne i Fredericia er villige til at tage et socialt ansvar, og derfor giver det mening af forlænge aftalen med Code og Care i foreløbigt et år”, fortæller John Nyborg, næstformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Task Force Fredericia

I forlængelse med aftalen med Code of Care er der nedsat en Task Force, der består af 25 virksomhedsledere i Fredericia Kommune. ”Task Force Fredericia har forpligtet sig til at være med til dels at samle og inspirere virksomhedslederne i Fredericia samt til at involvere sig og udbrede det sociale ansvar ved hjælp af inspirationsevents. VI har alle et socialt ansvar, og jeg er glad for, at samarbejdet med Code of Care allerede har resulteret i konkrete jobs, og nu skal vi have skruet endnu mere op”, siger Inger Nielsen, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Samarbejdet med Code of Care indgår som en prioriteret indsats i Samarbejdsaftalen mellem Fredericia kommune, Business Fredericia, Fagbevægelsen Fredericia samt Fredericia Uddannelsesråd. ”Vi ser i Business Fredericia frem til et fortsat, tæt samarbejde mellem kommunens virksomheder, Fredericia Kommune, Code of Care og Business Fredericia. Sammen kan vi løse sociale udfordringer, og vi står sammen om at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ind i varmen igen”, siger Kristian Bendix Drejer, Erhvervsdirektør i Business Fredericia.

Artiklen er fra DanmarkC TV