before

Om os

Code of Care er en nonprofit organisation, som inspirerer til, informerer om og skaber innovation inden for virksomhedernes sociale ansvar. Vi arbejder på, at flere mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet inkluderes på de danske arbejdspladser.

Vær med til at gøre en forskel. Som virksomhedsleder kan du kontakte os og få sparring i forbindelse med at rekruttere mennesker fra kanten.

Som kommune kan I kontakte os, for opstart af en Code of Care Task Force og derved øge jobcenterets virksomhedsrettede indsats.

Vi faciliterer processen fra inspiration til strategisk og konkret handling og skaber et endnu tættere samarbejde mellem virksomhederne og jobcenteret – og derved et øget socialt ansvar.

Vi skaber sammen – for mennesker, virksomheder og samfundet.

– Mere care, mindre mig