Den gode historie

Tak for jeres rummelighed

30. oktober 2014

Den nationale konference og prisuddeling, CSR Awards, fik i dag en lokal afstikker på Knudsens i Holstebro, hvor en task force takkede mentorer og ansatte fra CSR-orienterede virksomheder – bl.a. for indsatsen i projektet ”Care for Young”.

Der var tak, ros, underholdning, inspiration og ægte håndværkskager i massevis, da task forcen bag ”Care for Young” afholdte et takke-arrangement for ansatte i lokale virksomheder, der giver udfordrede unge en chance på arbejdsmarkedet.

Task forcen består primært af ledere fra det lokale erhvervsliv, men kommune, politi og uddannelsessteder er også med som centrale sparringspartnere.

Sidste år opfandt task forcen ”Den vestjyske model for socialt ansvar” for at bane vejen til flere fleksjobs i private virksomheder. Holstebro Kommune oprettede herefter næsten dobbelt så mange fleksjob sammenlignet med udviklingen på landsplan.

I år har de udviklet ”Care for Young-modellen”, som giver unge uden udsigt til job og uddannelse en fremtid hos egnens virksomheder. Samme model var i øvrigt på programmet for CSR Awards 2014 i musikteatret blot to timer tidligere.

Men modellen er intet værd uden medarbejdernes positive indstilling til ”Care for Young”.

Og det var hele pointen med takke-arrangementet.

I sin tale til virksomhedernes medarbejdere, sagde borgmester H.C. Østerby bl.a.:

– I er direkte eller indirekte med til at sørge for, at udfordrede unge oplever, de har værdi for virksomheden, fordi medarbejderne gennem sidemandsoplæring hjælper dem fremad i det daglige. Fordi deres ældre kollegaer gennem mesterlære viser dem, hvordan tingene fungerer lige netop i dette firma. Fordi virksomhedens mentorer tager ansvar ved at bakke op om den enkelte unge. Kort sagt er jeres rummelighed med til at sikre – ikke kun en fremtid for en ung med udfordringer – men også jeres egen arbejdsplads ved at forme næste generation.

– Det I har gang i her, er medborgerskab for virksomheder. Og det er noget, I kan være stolte over at være del af.

Også gevinst for samfundet

Udover at sikre en fremtid for en ung med problemer og skabe værdi og arbejdskraft i virksomhederne, er der også en samfundsmæssig gevinst.

Gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere – som med kontanthjælpsreformen nu hedder uddannelseshjælpsmodtagere – er fra 2009 til 2014 steget fra ca. 350 til ca. 450 fuldtidsledige i Holstebro Kommune.

Målet er, at så mange som muligt i denne gruppe kommer i job eller uddannelse gennem indsatsen i ”Care for Young”, og indtil videre har mere end 25 unge fået praktikplads på en række virksomheder overalt i Holstebro Kommune – med job eller uddannelse for øje.

En beregning viser, at får Holstebro Kommune 20 ekstra unge i ordnært job eller uddannelse, sparer kommunen 1 mio. kr. om året.

Nogle af de unge, som det hele handler om, deltog også i takke-arrangementet. Direktør Dorte Martinsen fra BM Silo og en ung fra virksomheden fortalte om, hvilken betydningen projekter som Care for Young har for både virksomheder og unges fremtid.

Et andet indslag var med Lars AP fra Fucking Flink. Han indledte sit underholdende foredrag med at understrege, at “der er intet sted i Danmark, hvor man kerer sig om hinanden som i Holstebro, hvor man står sammen og gør noget”. Og det synes tilhørerne var flinkt sagt.

Det var unge fra Produktionsskolen og UCH, der havde produceret de mange kager, som også de handlende i gågaden fik glæde af, da eleverne tidligere på dagen delte kager og CFY-flyers ud til interesserede.