before

Hvad gør vi

Code of Care inspirerer til, informerer om og skaber innovation inden for socialøkonomisk ansvarlighed i danske virksomheder – til stor gavn for mennesker med psykiske, fysiske og sociale udfordringer i livet.

Gennem en lang række af arrangementer, i samarbejde med lokale virksomheder rundt omkring i landet, afholder vi foredrag og workshops med henblik på at fremme strategiprocessen med den sociale ansvarlighed som omdrejningspunkt. Disse tiltag er med til at sætte tanker i gang, skabe idéudvikling og sætte action bag en lang række initiativer.

  • “To Care or Not” inspirationsaften med Steen Hildebrandt og Steffen Brandt har hver gang samlet et par hundrede virksomhedsledere. Her har Code of Care tændt op for det sociale ansvarsblus med sjov og med alvor, og deltagerne er gået hjem med viden, vilje og virketrang i forhold til, hvordan det er muligt at skabe arbejdspladser i deres virksomheder til mennesker med særlige udfordringer. Læs mere under arrangementer.
  • På workshops med en række virksomhedsledere bliver vi konkrete, og får sat en køreplan op for virksomhedens aktive indsats. Spotte fleksjobegnede opgaver/stillinger og informere de øvrige medarbejdere, og sikre den sociale tankegang af de fremtidige strategiske beslutninger.
  • Oprettelse af “Task Forces” flere steder i landet, hvor vi oparbejder en velfærdsalliance mellem virksomhederne, kommunen og Code of Care. Her tager vi udgangspunkt i en konkret udfordring i kommunen. Det kan handle om at få oprettet flere fleksjobs, eller starte en ny måde at samarbejde på i mellem det offentlige og det private.
  • “Care for Young” er et konkret forløb, hvor Code of Care driver en Task Force med et formål om at skaffe virksomhedsmentorer til unge mennesker med udfordringer i livet. Her mødes 10-12 virksomhedsledere, og er selv med til at udvikle processen og sætte handling bag. De forbindelser, som Task Forcens medlemmer har til erhvervslivskollegaer, er drivkraften for at sprede initiativet og sikre at tilgangen af virksomhedsmentorer fortsætter.

Disse og andre Code of Cares aktiviteter bidrager til samfundsdebatten, skubber til vanetænkning og engagerer virksomhedslederne i at være med til at løfte den opgave, som det danske samfund står over for.

Ønsker du at høre mere om, hvad Code of Care kan gøre for din virksomhed eller kommune, så kontakt os, og lad os give et bud på, hvordan øget social bevidsthed kan skabe forvandling.