before

Hvordan

“Code of Care ønsker at være katalysator for et paradigmeskifte og skabe et anstændigt, inkluderende og bæredygtigt samfund.”

Code of care organisationens opgave er til enhver tid at “italesætte”, inspirere og sætte den virksomhedsmæssige og politiske dagsorden og skabe den fremadrettede bevægelse, der fokuserer på, at “alle mennesker har en værdi – lad os benytte den.” Det vil gavne samfundet, virksomheden, det enkelte menneske, medarbejderne og lederne.

Ved at give mennesker med begrænsede ressourcer mulighed for at bidrage til fællesskabet, mindskes udgifterne til det offentlige. Der skabes merværdi i virksomhederne og selvværdsfølelsen opbygges hos mennesker med særlige udfordringer – de får dermed en fælles værdiskabende identitet.

Når flere bidrager, vil mangfoldigheden frembringe løsninger på hvad, vi skal leve af i fremtiden. Udviklingen af et inkluderende samfund er i alles interesse – socialt som økonomisk.