Resultater

Code of Care har inspireret til, informeret om, og skabt innovation inden for social og bæredygtig ansvarlighed i danske virksomheder – til stor gavn for mennesker med særlige udfordringer i livet.

Siden de første frø blev sået i 2011, har vi igangsat og faciliteret Task Forces i 22 kommuner og flere er under etablering.  

Gennem en lang række arrangementer i samarbejde med lokale virksomheder rundt i landet, har vi afholdt foredrag og workshops med henblik på at fremme strategiprocessen med den sociale ansvarlighed som omdrejningspunkt. Disse tiltag har været med til at sætte tanker i gang, skabe idéudvikling og sætte action bag en lang række initiativer, som har haft stor succes.

Vi har skabt mere end 4600 jobs, holdt oplæg for mere end 40.000 virksomhedsledere, afholdt Code of Care InnovationsTræf samt engageret over 800 virksomhedsledere som Code of Care Ambassadører i alle vores Task Forces.

Uden et tæt og godt samarbejde med alle virksomhedsledere, jobcentre og kommuner havde vi aldrig nået disse resultater.

Vi fortsætter og er nu i arbejdstøjet sammen med de engagerede virksomhedsledere rundt i Danmark.

– Socialt ansvar er et fælles ansvar

Klik her – og se, hvordan de oprettede småjobs er fordelt i de enkelte Task Forces.