Vision & Mission

Vision

Som medlem af Code of Care vil vi gøre os umage for at skabe organisatoriske rammer og grundlæggende vilkår, som kan rumme den menneskelige, den faglige og den forretningsmæssige mangfoldighed. På den måde bidrager vi til at skabe produkter, aktiviteter eller andre former for ydelser, som vi vurderer, omverdenen i stigende grad vil efterspørge. Dette i en ånd af god social samvittighed.

Vi tilstræber os på den måde at kunne bidrage til en menneskelig forsvarlig samfundsmæssig udvikling.

 

Mission

Ved at inspirere til, informere om og skabe innovation inden for social ansvarlighed, sætter vi gang i processen med at få flere virksomheder til at handle på området.

Vi har ikke et kodeks, som skal overholdes af medlemsvirksomhederne. Vi forventer derimod, at virksomhederne hele tiden gør det bedre og øger deres indsats.