Why – How – What

I Code of Care gør vi os umage for at skabe organisatoriske rammer og grundlæggende vilkår, som kan rumme den menneskelige, den faglige og den forretningsmæssige mangfoldighed. På den måde bidrager vi til at skabe produkter, aktiviteter og ydelser, som omverdenen i stigende grad efterspørger. Dette i en ånd af god social samvittighed ud fra visionen:

Vi accepterer ikke menneskeligt spild

Why? – visionen
Alt for mange mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet står uden for arbejdsmarkedet. Det er menneskeligt spild, for den enkelte, virksomhederne og samfundet. Code of Care er inspirator og igangsætter for det paradigmeskifte i dansk erhvervslivs værdisæt, som skal til for, at flere mennesker inkluderes på de danske arbejdspladser.

Fordi vi har styrken – og ikke kan være andet bekendt.

How? – missionen
Code of Care er en nonprofit organisation bestående af virksomhedsledere, som inspirerer til, informerer om og skaber innovation inden for erhvervslivets sociale ansvar. Ved at give mennesker med andre ressourcer mulighed for at bidrage til at blive en del af fællesskabet, opbygges selvværdsfølelsen i mennesket, der skabes merværdi i virksomhederne – og udgifterne til vores velfærdssamfund mindskes.

Det giver mening for os alle.

What? – strategien
Sammen med kommuner, jobcentre og virksomheder etableres Code of Care Task Forces, hvori vi styrker samarbejdet og danner rammen om udvikling af innovative tiltag der:

  • Sikrer, at flere virksomhedsledere ser værdier af at inkludere udfordrede mennesker
  • Gennem sparring bidrager til at gøre mennesker jobparate
  • Idegenererer og giver feedback til jobcentret på virksomhedsindsatsen

Vi skaber fælles resultater i form af jobskabelse og fastholdelse.

Klik her – og se eksempler på de aktiviteter og arrangementer som Code of Care har udviklet og afholdt.