before

Småjob - Lad dig inspirere

I dagens Danmark står over 500.000 mennesker uden for arbejdsmarkedet på grund af fysiske, psykiske eller sociale udfordringer i livet.
Det er en udfordring med mærkbare konsekvenser. Både for den enkelte, for deres familie og for byens muligheder for fortsat jobvækst og velstand.
Vi hos Code of Care vil, i samarbejde med vores Task Forces, skabe flere jobs til de ledige i samfundet.

Her har vi brug for din hjælp.
Der er brug for, at der skabes flere småjobs til de ledige, der ikke kan påtage sig et job på fuld tid. Der er mange småjobs i vores virksomheder rundt omkring i Danmark. Jobs, som enten ikke løses eller som bliver løst af andre medarbejdere, som vil give mere værdi andre steder i forretningen.

Det gælder hos mig – og helt sikkert også hos dig.
Derfor vil vi bede dig om at spotte opgaver, som kan etableres som et småjob og varetages af et udfordret menneske.
Et menneske, der har brug for at blive sluset langsomt ind på arbejdspladsen, så der kan udvikles selvværd, arbejdsidentitet og tryghed i jobbet. Det kan svinge mellem alt fra 3-4 timer hver uge til 3-4 timer hver dag.

Bliv inspireret til småjobs i din virksomhed – og se hvor let det er at give et udfordret menneske en plads på arbejdsmarkedet.


Hvilke småjobs kan du spotte i din virksomhed?

Vi har alle i vores virksomheder kerneopgaver, som firmaet “lever” af at udføre. Dertil kommer en række fagopgaver, som ligeledes er en del af den daglige drift.
Og endelig har vi i ydercirklen småopgaver, som ikke har en fast deadline eller kræver en uddannelse.
Disse opgaver vil vi bede dig og dine medarbejdere om at spotte – og derved skabe et SmåJob til mennesker med udfordringer i livet.
Det kan være opgaver der, når de løses af en anden, gør dine kernemedarbejdere mere effektive – og øger arbejdsglæden.
Det kan være opgaver, der i dag slet ikke udføres, men som forbedrer arbejdsgange. Eller det kan være småjobs, der sikrer højere kundetilfredshed.
Spørg dine medarbejdere, om de har idéer til et eller flere SmåJobs – som I gerne vil give til et menneske, der trænger til en hånd i ryggen.

Bliv inspireret til hvilke småjobs din virksomhed kunne have:

Bygge og anlæg

Har du brug for en hånd på din byggeplads?
Få mere inspiration her:

Hotel/restaurant

Mangler I en hånd til småopgaver såsom rengøring og glaspudsning?
Få mere inspiration her:

Pedel

Har I pedel-opgaver, som I gerne vil have afsat?
Få mere inspiration her:

Chauffør

Står du og skal bruge en chauffør til at hente eller bringe dine varer?
Få mere inspiration her:

IT-arbejde

Har du en IT-virksomhed med mindre opgaver, I tænker jeres ressourcer ikke skal bruges på?
Få mere inspiration her:

Lager

Har din virksomhed et lager, og har I opgaver som oprydning og sortering, I kunne bruge en ekstra hånd til?
Få mere inspiration her:

Butik

Er du butiksejer og har mindre opgaver, jeres ansatte ikke har tiden til at udføre?
Få mere inspiration her:

Service

Her kan du finde inspiration til, hvad et småjob kunne være.
Få mere inspiration her:

Rengøring

Kan du som virksomhedsleder se, at i mangler en ekstra hånd til praktiske opgaver på arbejdspladsen - såsom at få støvsuget eller vasket gulvet?
Få mere inspiration her:

Køkken

Er du i restaurationsbranchen og kan se fordele i at have en, som hjælper jer med at snitte grønt eller at tage opvasken?
Få mere inspiration her:

Kontor

Har I brug for en hjælpende hånd med mødeklargøring, oprydning eller andre småopgaver?
Få mere inspiration her:

Reception

Har din virksomhed brug for en receptionsassistent?
Få mere inspiration her:

Bager

Har I flere småopgaver, som I tænker kan løses af andre?
Få mere inspiration her:

Hvordan kommer du igang i din virksomhed?

Det er nemt at komme igang, se vores 1-4 step guide:

STEP 1: Spot et småjob

Se dig omkring i virksomheden og spot opgaver til et småjob. Spørg dine medarbejdere, hvad de udfører, som kunne samles til et småjob eller, hvad de ønsker at en småjobber kan komme og lave for dem. Estimer timeforbrug. Husk, at intet job er for lille, og ingen antal timer er for få.

STEP 2: Kontakt os

Når du har opgaver klar, så ring eller skriv en mail med opgaver og tidsforbrug til jobcentret. Så aftaler I præcist de næste skridt, og du får præsenteret udvalgte kandidater til dit småjob.

 

STEP 3: Det rette match

Ved jobsamtalen kan jobkonsulenten være tilstede. 
Målet er, at kandidaten skal opleve glæden ved at tjene egne penge, og give værdi i din virksomhed. Alt det aftaler du nærmere med Jobcentrets dygtige medarbejdere.

STEP 4: Kom godt i gang

Når det helt rigtige match er fundet aftales ansættelse, og du er i gang. Det er vigtigt, at du informerer de øvrige medarbejdere om, at småjobberen kommer
og at alle skal være med til at tage godt imod den nye medarbejder. Du kan også spørge om en af medarbejderne vil være særligt opmærksom på vedkommende – en slags mentor.

Spred det meningsfulde budskab

Husk at inspirere andre virksomheder til at etablere småjobs og opleve den loyalitet og det engagement, som opstår hos både småjobberen og de øvrige medarbejdere – Samt være med til at tage vare på vores velfærdssamfund.