before

Task Forces

Code of Care har etableret en række lokalafdelinger rundt omkring i Danmark – og flere er på vej.

En lokalafdeling er en aktiv gruppe bestående af virksomheder, som i samarbejde med det lokale jobcenter, iværksætter tiltag, der fremmer det sociale ansvar i den enkelte kommune.

Hver lokalafdeling arbejder med en lokal udfordring – eksempelvis bekæmpelse af ledighed blandt unge, etablering af flere fleksjob eller anden inklusion af mennesker med udfordringer.