before

Code of Care Albertslund

Visionen

”I Albertslund skaber vi relationerne, der sikrer, at alles potentiale kommer i spil i arbejdsfællesskabet.”

Missionen

Målsætning: 55 småjob i 2023.

Antal etablerede jobs til dato

2 jobs


Vil du vide mere?

Vi er en lang række virksomhedsledere, der sammen med jobcentret har dannet Code of Care task forcen, for at arbejde med vores mission. Se hvem vi er her.

Vi vil gerne fortælle mere. Vil du ringes op og høre mere om vores meningsfulde arbejde? Klik her, udfyld kontaktformularen og så ringer vi dig op.

Vi sender nyhedsmail ud et par gange om måneden, hvor du kan læse om arbejdet i vores task forces, se videoer fra arrangementer og meget mere.


Småjob til borgere i Albertslund

I Albertslund Kommune vil vi gerne skabe flere småjobs til borgere, der ikke er i stand til at påtage sig et fuldtidsjob på normale vilkår. Det vil vi, fordi det betyder noget for trivslen og livskvaliteten at være en del af et arbejdsfællesskab. I dette videoklip kan du se og høre hvordan CONDI og indehaveren Poul sammen med sine kollegaer har skabt rum for, at flere er en del af en virksomhed og bidrager med de timer, de kan.


Store Ringe Dag

Code of Care Albertslund afholdt ”STORE RINGEDAG” på Rådhuset i Albertslund d. 19. september 2023.

Vi samlede kræfterne i virksomhedsservice om at kontakte lokale virksomheder med henblik på at flere mennesker får et småjob og at virksomhederne åbner døren og tager imod.

Der blev i alt skabt følgende resultater:
– Småjob 9 jobåbninger, der arbejdes videre med kvalificering og match
– 7 Virksomhedskonsulent på virksomhedsbesøg og møder
– 1 virksomhed stiller op til besøg af 5-6 jobsøgende (Åben virksomhed)
– 53 virksomheder tog imod SMÅJOB flyer og skal følges op
– 8 nye virksomheder viste interesse for at være med i Code of Care Albertslund og er inviteret til det kommende Task Force møde

Tak for en god dag på kontoret og til de deltagende job- og virksomhedskonsulenter – vi er stolte af, at vi sammen på 4 timer har opnået ovennævnte resultater.


Event i Albertslund – Find et jobmatch i ”Vildmarken”

Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, da Code of Care Albertslund bød velkommen til et ”vildmarksarrangement” og jobmatch i naturcenter HERSTEDHØJE.

En prototype på et arrangement

”Det her vildmarksarrangement skal ses som en prototype på en ny slags jobmatch-arrangement. Det har været et godt arrangement, og vi kommer til at tage vores erfaringer med herfra og videre til de næste arrangementer vi skal afholde” – fortæller Tina Vedel Blidegn projektkoordinator i Code of Care Albertslund.

Det er ikke prøvet før i Albertslund. Det er det nu, og eftermiddagsarrangementet ”Fint et jobmatch i HERSTEDHØJE” startede ud med ryste-sammen-aktivitet –  det skabte en afslappet og tryg stemning mellem de fremmødte jobsøgende og virksomhedslederne.

Dernæst blev virksomhedslederne hver især placeret på stationer rundt i området, hvor de jobsøgende gik fra station til station. Her kunne de jobsøgende og virksomhedslederne have en rolig samtale i de smukke, grønne omgivelser med udgangspunkt i sparring omkring jobsøgning og vejen fra ledighed til fast arbejde – og eventuelle jobåbninger hos virksomheden eller en i netværket kunne vendes.

Dagen sluttede af med at de fremmødte byggede og bagte deres eget snobrød ved bålet.

Ryste-sammen-aktiviteter og omgivelserne letter stemningen

Stedet og aktiviteterne har haft stor indflydelse på, hvordan arrangementet er blevet modtaget. Hos en af de jobsøgende, havde de indledende ryste-sammen-aktiviteter en god indflydelse på den efterfølgende samtale med virksomhedslederne:

“Det der ryste-sammen-noget var rigtig godt. Det gjorde, at det var lettere at snakke med arbejdsgiverne bagefter”

Og omgivelserne i sig selv har betydning for stemningen ved et jobmatch-arrangement:

”Der er nogle fantastiske rammer til sådan et arrangement i HERSTEDHØJE. God plads, godt vejr og højt til himmelen” fortæller én af de jobsøgende der udtrykker at, ”Jeg er mere mig selv i den her situation”. Tak til alle fremmødte for at bidrage til en god eftermiddag – der arbejdes videre med at matche de jobsøgendes ønsker til  småjob.


Mød udvalgte ambassadører i Code of Care Albertslund i denne film. Som ambassadør i Code of Care tager de et socialt ansvar og er med til at skabe relationer, der sikrer, at alles potentiale kommer i spil i arbejdsfællesskabet.

Vil du se, hvem der ellers er med i Task Force Albertslund, så klik HER.


Så er vi i gang i Albertslund

Den 29. marts afholdte Code of Care Den Involverende Strategiproces i samarbejde med Albertslund Kommune. Borgmester Steen Christiansen og udvalgsformand Lars Gravgaard Hansen bød velkommen. “Vi er stolte af og glade for, at så mange virksomheder er mødt op og vil deltage i dag. I Albertslund Kommune har vi en vision om at være ‘den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber’ dette gælder også arbejdsfællesskabet. Vi har derfor også en målsætning om at få flere albertslundere i arbejde og sikre endnu mere plads på arbejdsmarkedet til de borgere, der er kendetegnet ved at have andre udfordringer i livet ud over ledighed. Det vil gøre en forskel for den enkelte og for Albertslund”, sagde Borgmester Steen Christiansen. 

Derefter fortalte chef for Borger og Arbejdsmarked Dorthe Espenhein fortalte om gevinster ved at mindske ledigheden. “Jeg er sikker på, at vi kan skabe nye
spændende løsninger og at I kan hjælpe med at tænke kreativt og anderledes, så vi sammen kan hjælpe endnu flere udfordrede borgere ind på arbejdsmarkedet. Forskningen viser også, at du bliver mere glad og mentalt sund, når du hjælper andre mennesker,” sagde Dorthe Espenhein.

Der var herefter gang i workshoppen, hvor vi kom frem til en fælles vision og målsætning:  I Albertslund skaber vi relationerne, der sikrer,
at alles potentiale kommer i spil i arbejdsfællesskabet. Målsætningen lød på 55 småjob i 2023. 

Tusind tak for en dejlig aften til de fremmødte. Vi glæder os til at komme i gang med Task Force Albertslund. Vi mødes igen torsdag den 8. juni på NEXT Vestskovens Gymnasium. Vel mødt!