before

Code of Care Task Force - Norddjurs

Visionen
“Vi vil sammen skabe en arbejdskultur i Norddjurs, hvor der er plads til alle.”

Missionen
Task Forcen Norddjurs har en mission om at etablere flere småjobs og på den måde skabe en arbejdskultur, hvor der er plads til alle.

Antal etablerede jobs til dato


Medlemmer af Task Forcen

Vi er en lang række virksomhedsledere der sammen med jobcentret har dannet Code of Care Task Forcen. Når du er klar til at være med, så kontakt en af os og hør mere om vores meningsfulde proces.

Se hvem vi er med nu – klik her

Følg os på LinkedIn og Facebook

Actions vi har gennemført

Task Force opstart

Vi er stolte af, at Code of Care nu sammen med virksomhedsledere og Jobcenter Norddjurs har etableret vores 10. Task Force i Danmark.

Code of Care er gået sammen med 24 lokale virksomheder og Jobcentret i Norddjurs for at sætte fokus på at etablere småjobs.

Flere af virksomhederne har allerede selv ansat medarbejdere i småjobs, og erfaringer herfra skal, sammen med nye initiativer, få flere virksomheder til at se fordelen i at ansætte ledige med udfordringer i livet.

Task Forcen vil aktivt arbejde for, at flere firmaer ser fordelen i at få løst mindre opgaver. Opgaver, som enten i dag ikke udføres – og som er væsentlige – eller som andre medarbejdere bruger tid på ved siden af deres kerneopgaver.

Ifølge Peter Nørgaard er der for virksomhederne mange ressourcer i mennesker, der i dag står uden for arbejdsmarkedet. Først og fremmest peger alle erfaringer på, at det har meget stor værdi for de ledige at få et småjob, fordi det bliver en adgangsbillet til arbejdsmarkedet, og dermed en adgangsbillet til et vigtigt fællesskab. Dernæst får de noget at stå op til, og en del får efterfølgende job på helt almindelige vilkår.

Vi glæder os meget til vores fremtidige samarbejde i Code of Care Norddjurs.

Oplev stemningen fra opstartsmødet i filmen herunder:

Hvor meget betyder det at være i job?

Kim er ansat i L-tek på Norddjurs. Hør hvor meget det betyder at være i job – og hvor glad han er for at møde ind og udføre de opgaver, som han kan udføre for firmaet.

L-tek er en del af Code of Care Norddjurs, hvor vi arbejder med at spotte småjobs til mennesker med udfordringer i livet ud fra visionen: ”Vi vil sammen skabe en arbejdskultur i Norddjurs, hvor der er plads til alle”. Målet er 100 småjob i år – og vi har til nu skabt 56.

Hvis du har opgaver på din arbejdsplads, som kan danne grundlag for et småjob, så kontakt dit lokale jobcenter og få skabt en jobmatch.

Socialt ansvar er et fælles ansvar.