before

Code of Care Norddjurs

Visionen

“Vi vil sammen skabe en arbejdskultur i Norddjurs, hvor der er plads til alle”

Missionen
Task Forcen Norddjurs har en mission om at etablere flere småjobs og på den måde skabe en arbejdskultur, hvor der er plads til alle.

Antal etablerede jobs til datoMedlemmer af Task Forcen

Vi er en lang række virksomhedsledere der sammen med jobcentret har dannet Code of Care Task Forcen. Når du er klar til at være med, så kontakt en af os og hør mere om vores meningsfulde proces.

Se hvem vi er med nu – klik her

Følg os på LinkedIn og Facebook

Actions vi har gennemført

Code of Care præsenteret på Erhverv Grenaas medlemsmøde

På medlemsmødet i Erhverv Grenaa fik jobkonsulent Kis Børsting, Jobcenter Norddjurs, og HR ansvarlig Randi Lund Nielsens, L-tek A/S, ørenlyd for at fortælle om deres arbejde i Code of Care Norddjurs.

Med på mødet havde de filmen “Et småjobs betydning” samt et slideshow, hvor de fortæller om “Why, How & What”, når vi taler om Code of Care.

Filmen kan du se her og deres præsentation her.

Sådan kan virksomheder gøre opmærksom på nye SmåJob

Task Forcen i Norddjurs udvikler i foråret 2021 en model for enkle videoer, som virksomheder kan lave for at gøre opmærksom på SmåJob-stillinger.

Dronningens Ferieby er med i den første film af slagsen, hvor man fortæller om to nye stillinger.

Peter Nørgaard har holdt foredrag i Code of Care Norddjurs

36 borgere og 30 virksomheds- og jobkonsulenter sad og lyttede med, da Peter Nørgaard, stifter af Code of Care holdt oplægget Jobcenterets ansvar.

I dette oplæg opfordrer Peter til handling, og det starter i jobcenteret. Peter fortalte om, hvordan virksomhedslederne kan være med til at skabe innovation inden for det at skabe rummelighed i flere virksomheder. Det handler blandt andet om at nedbryde siloerne mellem virksomhederne og det offentlige, og endelig, at spotte de jobs, der kan varetages af mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet.

Efter foredraget snakkede vi med to ledige, som begge gik hjem med værktøjer til og mod på jobsøgningen.

Se filmen og hør reaktionerne på Peters foredrag.


Virksomhedsledere giver sparring til ledige – Job Café i Code of Care Norddjurs

Virksomhedsledere og borgere mødes med stor succes i Code of Care Norddjurs Job Café. Her gik flere borgere hjem med følelsen af at være værdifulde og vigtige for virksomhederne –  og med håbet om en lysere fremtid med et job tættere på.

I Job Caféen mødte 7 borgere op til jobspeeddating med flere fremmødte arbejdsgivere – nogle borgere var mere skeptiske end andre.

Kis Børsting Jensen, Projektkoordinator Code of Care Norddjurs, fortæller om én af de fremmødte unge mænd: ”En ung mand fortalte mig inden han gik, at han ikke ”gad” at komme i dag – han var meget negativ, hvilket jeg også kunne se på hans attitude, da han kom. Han fortalte til sidst, at han efter denne Job Café nu føler, at han er noget værd – at han ikke længere har en lukket dør, men at den står på klem. Han gik hjem glad velvidende, at en tømrer vil kontakte hans mentor – dog uden at love ham arbejde, men at han vil prøve at hjælpe ham.”

”Som virksomhedsleder har vi et samfundsansvar for at hjælpe mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer ind på arbejdsmarkedet. Det gør vi ved at spotte småjob i vores virksomheder og, som vi har gjort her på Job Caféen, hjælpe med at sparre og rådgive i forhold til at søge job i vores virksomheder” udtaler Tommy Glindvad fra Tommy Glindvad rådgivning

”Det giver mening at hjælpe andre mennesker på denne måde, og det er i vores virksomheder, der er job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet” giver Britta Nikolajsen fra Wernerfelt udtryk for. ”Vi vil i Code of Care Norddjurs gerne have endnu flere virksomhedsledere til at tænke i værdien af at tage socialt ansvar”.

Alt i alt var Job Caféen en succes, idet borgerne er blevet set, hørt og husket. En af borgerne har aftalt ansættelse hos en af de fremmødte virksomhedsledere. Virksomhedslederne vil tænke over løsning til hver enkelt fremadrettet, for de vil rigtig gerne hjælpe borgerne med at komme i beskæftigelse.


Mød alle ambassadører i Code of Care Norddjurs

I Code of Care Norddjurs har de lavet en lille film, hvor hver Code of Care ambassadør bliver præsenteret.

Som ambassadør i Code of Care tager de et socialt ansvar og er med til at skabe en arbejdskultur i Norddjurs, hvor der er plads til alle.


Code of Care Norddjurs har skabt 109 jobs

Vores målsætning om at skabe 100 jobs er nu overgået – og vi arbejder videre.

Borgmester Jan Petersen, Norddjurs kommune sagde følgende til vores online Task Force møde:

”Jeg forventer mig meget af Code of Care Norddjurs og det etablerede samspil aktørerne imellem, og jeg håber, at de garvede erhvervsledere kan hjælpe med, at flere virksomheder får blik for, at et job på 5-10 timer også er et rigtigt job. Virksomhederne har masser af små opgaver, og vi har ledige, som har brug for en chance på arbejdsmarkedet. Vi glæder os over de resultater, der allerede er opnået og det udviste engagement, der bidrager lokalt. Vi ved, at et småjob på bare et par timer i rigtige virksomheder øger tilknytningen til arbejdsmarkedet væsentligt, og for de ledige giver kollegaer og rigtige arbejdsopgaver mening og retning i livet”.


Task Force Norddjurs vil bryde tabuer om at være i fleksjob

Kim Carøe, der ejer Djurs Convenience Food i Auning, vil bryde tabuer om at være i fleksjob – for Kim er loyalitet vigtigere end sine ansattes forhistorie.

Med arrangementet “Mad med mening” vil Kim Carøe samle ti erhvervsdrivende og ti klienter, der skal lave mad sammen, hvorefter de spiser sammen. På den måde er de mere lige, når de mødes.

Læs mere om Task Force Norddjurs og Kim Carøes flotte arbejde i artiklen fra Erhvervs Djursland – klik her


Hvor meget betyder det at være i job?

Kim er ansat i L-tek på Norddjurs. Hør hvor meget det betyder at være i job – og hvor glad han er for at møde ind og udføre de opgaver, som han kan udføre for firmaet.

L-tek er en del af Code of Care Norddjurs, hvor vi arbejder med at spotte småjobs til mennesker med udfordringer i livet ud fra visionen: ”Vi vil sammen skabe en arbejdskultur i Norddjurs, hvor der er plads til alle”. Målet er 100 småjob i år – og vi har til nu skabt 56.

Hvis du har opgaver på din arbejdsplads, som kan danne grundlag for et småjob, så kontakt dit lokale jobcenter og få skabt en jobmatch.

Socialt ansvar er et fælles ansvar.


Task Force opstart

Vi er stolte af, at Code of Care nu sammen med virksomhedsledere og Jobcenter Norddjurs har etableret vores 10. Task Force i Danmark.

Code of Care er gået sammen med 24 lokale virksomheder og Jobcentret i Norddjurs for at sætte fokus på at etablere småjobs.

Flere af virksomhederne har allerede selv ansat medarbejdere i småjobs, og erfaringer herfra skal, sammen med nye initiativer, få flere virksomheder til at se fordelen i at ansætte ledige med udfordringer i livet.

Task Forcen vil aktivt arbejde for, at flere firmaer ser fordelen i at få løst mindre opgaver. Opgaver, som enten i dag ikke udføres – og som er væsentlige – eller som andre medarbejdere bruger tid på ved siden af deres kerneopgaver.

Ifølge Peter Nørgaard er der for virksomhederne mange ressourcer i mennesker, der i dag står uden for arbejdsmarkedet. Først og fremmest peger alle erfaringer på, at det har meget stor værdi for de ledige at få et småjob, fordi det bliver en adgangsbillet til arbejdsmarkedet, og dermed en adgangsbillet til et vigtigt fællesskab. Dernæst får de noget at stå op til, og en del får efterfølgende job på helt almindelige vilkår.

Vi glæder os meget til vores fremtidige samarbejde i Code of Care Norddjurs.

Oplev stemningen fra opstartsmødet i filmen herunder: