before

Projektet

Hvorfor…

Projektets mål er at bringe kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet gennem kortvarige
ansættelser på time-, dags- og ugebasis.

Jobcentret vil gennem samarbejde med virksomhederne i Hedensted Kommune yde en
helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i arbejde af
kortere varighed.

Hvordan…

Projektet indebærer, at kommunen i samarbejde med private og kommunale virksomheder skal formidle dag-
til-dag job eller job af kortere varighed til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som kan
være i stand til at arbejde i et vist omfang, men som kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vi forestiller os, at den ledige tilknyttes din virksomhed som løsarbejder, dvs. som tidligere kaldt ”daglejer”.

I en opstartsperiode har din virksomhed mulighed for at lære de ledige at kende gennem korte
”snusepraktikker”, og hermed vælge hvilke ledige I vil knytte til jeres virksomhed.

Din virksomhed hyrer derefter den ledige nogle timer, en enkelt dag ad gangen, eller i en tidsbegrænset
periode til at udføre et konkret stykke arbejde efter behov.

Dette giver den ledige selvtillid og erfaring, som gerne fører til, at han eller hun kan forsørge sig selv.

Hvad…

Opgaverne kan være i din virksomhed, eller måske kender du en virksomhed i lokalområdet, der står med
en arbejdsopgave, og mangler de kompetencer den ledige har.

Det kalder vi virksomhedsformidling af job.

Ingen arbejdsopgaver er for små, f.eks. kan det være:

  • pakkeopgaver
  • græsslåning
  • snerydning
  • småreparationer
  • rengøring inde / ude
  • kørselsopgaver
  • bortskaffelse af affald
  • akut hjælp i produktion
  • sæsonhjælp
  • osv.

Kontanthjælpsmodtageren kan beholde 70 % af lønnen fra din virksomhed sammen med sin kontanthjælp.
Ved at indgå i et samarbejde med dit netværk og jobcentret giver din virksomhed en ledig nye
kompetencer, erfaring og kontakter. Det giver den ledige et bedre udgangspunkt for at søge job og at få
en fremtid som selvforsørgende.

Jobcentret vil gerne bistå med hjælp til at virksomhederne kan erfaringsudveksle i det omfang
der er behov og mulighed for. F.eks. via et lukket fora på Internettet, morgenmøder eller lignende.

Vi er blandt andet interesseret i at høre nærmere fra dig, som har lyst til at høre mere om projektet og/eller
ligger inde med dag-til-dag-arbejdsopgaver, som kan varetages af denne målgruppe af borgere.