before

Information

Care for Young – mentorskaber

Task Forcen har sammen med en lang række af erhvervsledere udviklet Care for Young mentorer. Når ungeindsatsen og jobcentret eller en af nstitutionerne i byen står med en ung, der er udfordret på at gennemføre en uddannelse eller igennem længere tid har været uden job, så matches den unge med en mentor. Mentoren kan inddrage den unge i virksomheden eller være mentor i form af støtte og opbakning til at få livet til at fungere, således at der sættes en positiv spiral i gang.

Det kan være forhold som økonomi, transport, bolig, familie- og kæreste forhold der vendes i mentorskabets fortrolige samtaler. Og det giver god resultater. Det at blive set – ikke set på – af en voksen der frivilligt stiller sine livserfaringer til rådighed, giver de unge en oplevelse af at de er værdsat. Dette fører til et forpligtende samarbejde om at holde aftaler, komme op om morgenen og få taget hånd om de udfordringer der gør ondt i livet.