before

Code of Care Slagelse

Visionen

“Vi bygger bro mellem mennesker og gør en forskel, så der skabes job til alle – til gavn for alle.”

Missionen

I Slagelse Kommune er der nu taget et stort skridt mod at skabe et mere inkluderende arbejdsmarked. Et større antal private virksomheder er, i samarbejde med organisationen Code of Care, Jobcenter Slagelse og andre organisationer, gået sammen om at danne en ”Task Force” af handlekraftige lokale aktører.

Det er hensigten, at der skabes et forpligtende fælles tankesæt om øget inklusion i lokale virksomheder – og at det sociale ansvar i virksomhederne udbredes af de lokale ambassadører.”

Antal etablerede jobs til dato

0


Vil du vide mere?

Vi er en lang række virksomhedsledere, der sammen med jobcentret har dannet Code of Care task forcen, for at arbejde med vores mission. Se hvem vi er her.

Vi vil gerne fortælle mere. Vil du ringes op og høre mere om vores meningsfulde arbejde? Klik her, udfyld kontaktformularen og så ringer vi dig op.

Vi sender nyhedsmail ud et par gange om måneden, hvor du kan læse om arbejdet i vores task forces, se videoer fra arrangementer og meget mere.


Actions vi har gennemført

Racket Club & Code of Care Slagelse inviterer til turnering


Den Involverende Strategiproces

Lokale virksomheder baner vej for et inkluderende arbejdsmarked

En ny Task Force vil skabe job til alle – til gavn for alle. Og med opbakning fra 20 lokale virksomheder er fundamentet lagt for at skabe et mere bæredygtigt og inkluderende arbejdsmarked i Slagelse Kommune.

I Slagelse Kommune er der nu taget et stort skridt mod at skabe et mere inkluderende arbejdsmarked. Et større antal private virksomheder er, i samarbejde med organisationen Code of Care, Jobcenter Slagelse og andre organisationer, gået sammen om at danne en ”Task Force” af handlekraftige lokale aktører. Det skete ved et kick-off-arrangement torsdag den 23. maj på Malsk. Fælles for medlemmerne af den nye Task Force er, at de alle ønsker at bidrage til at få flere udsatte borgere ind i et arbejdsfællesskab.

Allerede stor støtte fra lokale virksomheder

Både små og større lokale virksomheder har allerede tilsluttet sig initiativet og danner nu rygraden i den nye Task Force, blandt andet Racket Club Slagelse, Orkla, Scanmetals, JN Meat, Profilservice, Malsk By Bratved og Slagelse Liftudlejning. Disse virksomheder går, i fællesskab med kommunen, nu forrest i arbejdet med at skabe jobmuligheder for borgere med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer.

Carsten Hemmingsen fra Racket Club Slagelse delte ud af sine erfaringer og understregede vigtigheden af at inkludere alle borgere i arbejdsstyrken.

– Vi har en forpligtelse til at hjælpe lokalsamfundet, hvis vi kan. Som virksomheder kan vi give folk en følelse af at høre til og være vigtige – at have værdi. For eksempel er glasset og tæppet det vigtigste inventar for en racket club, og det er blandt andet dét, vores nye medarbejder passer. Så hans ”små” opgaver er faktisk utroligt vigtige for vores virksomheds drift. Selvfølgelig får vi arbejdskraft ud af det, men det giver os også mulighed for at prøve nye medarbejdere i små opgaver som vedligeholdelse af baner og let rengøring.

Fremtidens fælles vision er klar

Kick-Off-arrangementet blev åbnet af 1. viceborgmester Jane Dahl (C), der bød velkommen og understregede vigtigheden af tværsektorielt samarbejde for at løse rekrutteringsbehovene i kommunen.

– I en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft, er det vigtigt, at alle kan byde ind med deres styrker og kompetencer. Langt de fleste både kan og vil gerne bidrage, uanset sociale, fysiske eller mentale udfordringer. Det her handler ikke kun om værdi for vores virksomheder, det handler om at inklusion og rummelighed er og bør være en kerneværdi for os i Slagelse Kommune, fortalte Jane Dahl blandt andet til de forsamlede virksomheder.

Arbejdsmarkedschef Peter Sidelmann talte om virksomhedernes uundværlighed i arbejdet med at få udsatte borgere ud på arbejdsmarkedet, mens Direktør Peter Nørgaard fra Code of Care præsenterede organisationens store arbejde og erfaringer med målgruppen.

Efter præsentationen af de deltagende virksomheder blev der arbejdet intensivt med at udvikle task forcens vision, målsætninger og en konkret handlingsplan. Arrangementet afsluttedes med fælles udvikling af et idekatalog, der skal guide det fremtidige arbejde. Og Task Forcens vision er klar: ”Vi bygger bro mellem mennesker og gør en forskel, så der skabes job til alle – til gavn for alle”.

Tilslutningen til Task Forcen er stor, og forventningen er, at endnu flere lokale virksomheder vil melde sig under fanerne den kommende tid.