before

Code of Care Task Force Sønderborg

Visionen

”Vi tager socialt ansvar for at få alle med i arbejdsfællesskabet”

Missionen

Vi vil sikre, at flere virksomhedsledere ser værdien i at spotte de småjobs, der er i alle virksomheder. Der skal ud fra disse opgaver matches med et udfordret menneske fra et udsat boligområde og skabes reelle jobs. Det sker ved, at virksomhedsledere i Task Forcen, Den Bolig Sociale helhedsplan samt Jobcentret inspirerer andre virksomhedsledere og hjælper dem til at forstå den menneskelige og finansielle balance i Code of Cares tanker.

Antal etablerede jobs til dato

17 praktikker, 6 småjobs og 3 ordinære jobs


Vil du vide mere?

Vi er en lang række virksomhedsledere, der sammen med jobcentret har dannet Code of Care task forcen, for at arbejde med vores mission. Se hvem vi er her.

Vi vil gerne fortælle mere. Vil du ringes op og høre mere om vores meningsfulde arbejde? Klik her, udfyld kontaktformularen og så ringer vi dig op.

Vi sender nyhedsmail ud et par gange om måneden, hvor du kan læse om arbejdet i vores task forces, se videoer fra arrangementer og meget mere.


Actions vi har gennemført

Fleksjob skabt gennem Code of Care Sønderborg

Morten Hansen, 25 år, startede i praktik hos Netto, Center Øst. Butikschef Anne Dohrmann spottede hurtigt Mortens
kvalifikationer for at holde orden på lagret og i samarbejde med Mortens jobformidler udviklede Morten sig til at få flere timer og flere arbejdsopgaver.
Da Anne desværre ikke havde et ledigt job, tog hun kontakt til Bauhaus butikschef Martin Wraae Hansen, som også er en del af Code of Care Sønderborg. Her igennem blev der aftalt, at Morten kunne komme i praktik i varemodtagelsen i Bauhaus.
Henrik Hald, som er chef i varemodtagelsen, så også et potentiale i Morten, og d. 1. maj blev Morten ansat i et fleksjob i varemodtagelsen i Bauhaus. Tillykke til Morten og dejligt at se hvordan samarbejdet om socialt ansvar fungerer i Code of Care, Sønderborg
Foto: Butikschef Martin Wraae Hansen, Morten Hansen, Varemodtagelseschef Henrik Hald og Anne Dohrmann, Netto

Task Force møde hos Erling Høi-Nielsen A/S

De dedikerede virksomhedsambassadører i Code of Care Sønderborg har været samlet hos autoforhandler Erling Høi-Nielsen for at tale om de gode resultater, debattere udfordringer og løsninger samt for at sætte actions bag tankerne om, at endnu flere virksomhedsledere skal tage et socialt ansvar og inkludere mennesker med udfordringer i livet fra de udsatte boligområder – ud fra visionen: ”Vi tager socialt ansvar for at få alle med i arbejdsfællesskabet”.
De nye virksomhedsambassadører modtog Code of Care diplomet, fordi de gør en forskel for andre mennesker og for at sætte en dialog i gang med deres kunder og leverandører om også at skulle tage socialt ansvar i deres virksomheder.
Der blev udleveret diplomer til:
• Louis Nielsen
Jacob Høi-Nielsen gav udtryk for glæden ved at være med:
”Hos autoforhandler Erling Høi-Nielsen er vi glade for, at vi har modtaget CSR-diplom fra Code of Care for vores arbejde med socialt ansvar i Sønderborg Kommune. Som virksomhed er vi dedikerede til at gøre en forskel og tage ansvar for vores indvirkning på samfundet. Vi har arbejdet på at implementere nye tiltag og arbejder i Task Forcen sammen med Den boligsociale helhedsplan og jobcentret i Sønderborg for at skabe en positiv indvirkning og løfte i samlet flok for at sætte action bag visionen.”
Skal din virksomhed også være med i Code of Care Sønderborg, så kontakt Tommy Wølk på 2086 5030 eller tommy@codeofcare.dk.

Se filmen fra Middag med Mening

Hvor mange småjobs kan vi skabe sammen?

I Sønderborg samledes en række virksomhedsledere, som var inviteret af Code of Care Sønderborg, til MIDDAG med MENING. Formålet var at inspirere til social ansvarlighed og skabe småjobs til mennesker fra de udsatte boligområder i Sønderborg.

Borgmester Erik Lauritzen indledte med at takke virksomhedslederne for deres indsats for udfordrede mennesker. Virksomhedsambassadører og jobcentermedarbejdere, som er en del af Code of Care Sønderborg, inspirerede de nye virksomhedsledere. Musiker Mathilde Falch fortalte sin livshistorie og sang hendes bevægende sange, og Peter Nørgaard fra Code of Care fortalte om social ansvarlighed som et fælles ansvar i dansk erhvervsliv.

Det blev en inspirerende aften, hvor der samledes opgaver til 25 småjobs.
Stor tak til de engagerede virksomhedsledere.


Middag med Mening i Sønderborg

Torsdag d. 9. november samledes en række virksomhedsledere, som var inviteret af Code of Care Sønderborg, til MIDDAG med MENING. Tankerne ved at samle dem var, at der skulle inspireres til og peges på jobs til mennesker fra de udsatte boligområder i Sønderborg. Borgmester Erik Lauritzen indledte med at takke virksomhedslederne for deres indsats for udfordrede mennesker.

Derudover var der sang og fortælling ved Mathilde Falch og oplæg fra Peter Nørgaard fra Code of Care. Det blev en inspirerende aften, hvor der samledes opgaver til 25 småjobs. Stor tak til de engagerede virksomhedsledere.

Læs mere i artiklen herunder:

Virksomheder fandt jobs til ledige fra de udsatte boligområder | SønderborgNYT (sonderborgnyt.dk)

 


Fra Ledig til Chef

– i eget liv. Et dialogmøde mellem virksomhedsledere i Code of Care Sønderborg og jobsøgende fra boligområderne, hvor der blev talt om jobsøgning, CV skrivning – og jobdrømmen. Hvordan skal jeg søge? Hvordan kan jeg skabe netværk? Hvem kan hjælpe mig på vej? Og mange andre vigtige spørgsmål fik de jobsøgende svar på af de engagerede virksomhedsledere.

Og så blev der netværket over en middag fra Torvehallen og udvekslet gode råd i godt selskab.

Tak til virksomhedsambassadørerne i Code of Care Sønderborg for deres indsats med visionen: ”Vi tager socialt ansvar for at få alle med i arbejdsfællesskabet”.


Virksomhedsbesøg hos Helsam

Susanne Schou, der er med i Code of Care netværket i Sønderborg, havde inviteret til virksomhedsbesøg hos Helsam i Ragbøl. Der var 12 motiverede jobsøgende med på besøget.
Cathrine Spek fortalte historien om Helsam, der startede i 1985 og siden vokset støt til i dag, hvor de beskæftiger ca. 220 medarbejdere. Udover grossistvirksomheden i Ragbøl har de Helsam forretninger i hele landet.
Der blev vist rundt i virksomheden, der blev set og fortalt med stor interesse om det nye robotlager og hele lokationen fra vareindgang til udsending af de færdigpakkede paller eller pakker.
Vi sluttede af med vigtigheden af at være en del af arbejdsfællesskabet. Susanne fortalte om værdierne ved at være på deres arbejdsplads og opfordrede til, at man altid var velkommen til at sende en uopfordret ansøgning.
Tak til Susanne og Cathrine for en inspirerende rundvisning. Og tak til virksomhedsledere i Code of Care Sønderborg
for at åbne jeres virksomheder for ledige, der af forskellige årsager er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Vil du også være med til at tage et socialt ansvar og åbne din virksomhed for et besøg af ledige så kontakt Boligsocial Virksomhedskoordinator: Erla Corneliussen erco@sonderborg.dk eller ring på 2790 5043.


Fra Ledig til Chef

En lang række virksomhedsledere fra Code of Care mødes med jobsøgende fra boligområdet i Sønderborg for at sparre og rådgive dem i forhold til deres jobdrøm og det at søge job. Hvad er dine styrker? Hvordan kan de komme i spil i en virksomhed? Og hvordan møder du en chef – og selv bliver chef i dit eget liv? Hør hvad der kom ud af det…


Fra Ledig til Chef – i eget liv

Vi har alle sammen været jobsøgende en gang. Og manglet en hånd i ryggen for at finde ind på arbejdsmarkedet. Der har været mennesker, som har hjulpet os på vej. Nu beder vi dig om at deltage i dette arrangement, hvor vi vil sparre om jobdrømmen, og hvad der skal til for at komme ind i arbejdsfællesskabet. Vi kalder det Fra Ledig til Chef – i eget liv.
Vi er en række virksomhedsledere i Code of Care Sønderborg, der inviterer dig med til et inspirerende arrangement – og vi håber du vil være med til at sikre fremtidens arbejdskraft og give en hjælpende hånd til en jobsøgende fra boligområdet. Vi lover det bliver en sjov, berigende og meningsfuld oplevelse for dig og de jobsøgende.

Det hele foregår den 27. april kl. 10-13.30 – Aksen, Hvedemarken 1, Sønderborg.

Se videoen herunder og bliv klogere på, hvorfor du skal deltage.


Åben virksomhed Scandic i Sønderborg

Niels Sørensen fra Scandic viste 14 borgere rundt i virksomheden. Han fortalte om rengøringsjob, opvasker job i køkkenet samt mulighed for at komme i praktik i ”teknik”, der dækker vedligeholdelse samt de grønne områder.

Der var gang i spørgelysten fra deltagende borgere. Det gav dem en rigtig god fornemmelse af, hvad Scandic Hotel er for en arbejdsplads. Scandic Hotel har især brug for medarbejdere til rengøring, når sæsonen for alvor går i gang til foråret.

Endnu et meget positivt virksomhedsbesøg, så tusind tak til Niels Sørensen og Scandic for afholdelse af besøget.

 


Åben Virksomhed Bygma i Sønderborg

Virksomhedslederne i Code of Care Sønderborg har sat ”Åben Virksomhed” i action. De har arrangeret en række besøg, hvor jobsøgende fra boligområdet forbereder sig, laver profilkort og tager på virksomhedsbesøg. Hos Bygma har vi haft et virksomhedsbesøg med 12 jobsøgende. Morten fra Bygma fortalte om virksomheden og viste nogle små indsigtsfulde film. Derefter var der rundvisning på virksomheden, og her blev der vist god interesse fra dem, der var med. Der blev også stillet spørgsmål, og alle forsøgte sig på dansk.

Det mundede ud i, at jobrådgiveren nu skal ud med 2 CV i løbet af ugen, som kan resultere i et fast job i løbet af foråret. Morten vil åbne for praktikpladser igen, så flere får mulighed for at være på arbejdsmarkedet, finde ind til drømmen – og få sat retning på den.

Et stort tak til virksomhedsambassadørerne i Code of Care Sønderborg for at være med til at inspirere endnu flere virksomhedsledere til at tage socialt ansvar. Det giver mening for det enkelte menneske, de øvrige medarbejdere, virksomheden, velfærdssamfundet – og for dig selv som leder.


Den Involverende Strategiproces

Code of Care faciliterede Den Involverende Strategiproces i den nye Task Force i Sønderborg. Det var masser af energi og engagement, og vi fik sat ord på både vision og mission. Vi glæder os til det fremtidige arbejde. Se hvordan det så ud her: Sønderborg Kommune LinkedIn.