before

Code of Care Fredericia

Visionen

”Vi vil løfte i flok, så vi hjælper flere unge til en plads på arbejdsmarkedet”

Missionen

Task Force Fredericia har en mission om, at ledighedstallet for langtidsledige i Fredericia Kommune skal ændres – i fællesskab skal der handles og tages et socialt ansvar.

Antal etablerede jobs til dato

20 jobs


Medlemmer af Task Forcen

Vi er en lang række virksomhedsledere der sammen med jobcentret har dannet Code of Care Task Forcen. Når du er klar til at være med, så kontakt en af os og hør mere om vores meningsfulde proces.

Se hvem vi er med nu – klik her

Følg os på LinkedIn og Facebook

Actions vi har gennemført

Ambassadør om socialt ansvar og Code of Care

Code of Care ambassadør Lennart Klement fra Wiggers & Klement ApS fortæller i videoen nedenfor, hvorfor det er vigtigt at virksomheder tager et socialt ansvar, og hvor Code of Care kommer ind i billedet.


Code of Care Fredericia overdraget

Code of Care Fredericia er overdraget. Om samarbejdet mellem Code of Care, virksomhedslederne i task forcen og Fredericia Kommune siger Sanela Ljeskovica, koncernchef for beskæftigelse i kommunen således:

Det har været et super godt og givtigt samarbejdet med Code of Care. Vi er blevet inspireret, vi er blevet beriget med erfaringer, og det har givet mening for både borgere og virksomheder.

Det har inspireret os til at gribe det anderledes an og sætte konkret handling bag mange af virksomhedernes gode forslag.

Code of Care er en kompetent og inspirerende samarbejdspartner, som formår at sætte mennesker først og minde os alle om, hvorfor det er vigtigt at skabe meningsfulde fællesskaber – sammen.

Vi takker også for det gode samarbejde, og ser frem til at følge med i Fredericias udvikling på området.


Erhvervsmentorkorps skal hjælpe unge godt på vej

Lokale virksomheder i Fredericia er gået sammen med Code of Care, Business Fredericia og Jobcenter Fredericia om at etablere et erhvervsmentorkorps for at hjælpe de omkring 400 unge i Fredericia Kommune, som står uden job og uddannelse.

Det blev skudt i gang med et online informationsmøde.

Stemningen på mødet emmede af positivitet. forventninger og gåpåmod fra både arrangørernes og deltagernes side. På mødet deltog blandt andet en mentor og mentee. Begge gav de udtryk for, at deres mentorordning giver mening og værdi i deres hverdag – oplevelser, som skulle inspirere til at blive en del af Erhvervsmentorkorpset.

Anette Graver Thomsen, fra Jobcenter Fredericia, fortæller, at korpset søger

“mentorer med solide erfaringer fra arbejdsmarkedet og med en lyst til, at støtte en ung frem mod en uddannelse eller et job.”

Det er vigtigt med et godt samarbejde

I Erhvervsmentorkorpset vil der være fokus på at opkvalificere mentorerne, bl.a. med korte kursusforløb, og at fastholde løbende sparring mentorerne imellem. Det handler om at have de rigtige redskaber til at hjælpe de unge på vej.

Mentor og mentee vil blive matchet bl.a. ud fra erhvervserfaring og fritidsinteresser, for på den måde at sikre et godt samarbejde:

“Vi understøtter den gode mentoring ved at tage kontakt til mentoren allerede efter første måned. Vi står løbende til rådighed for sparring, tilbyder undervisning af mentorer og afholder netværksmøder,” fortæller Anette Graver Thomsen på mødet.

Mødet afsluttedes med at flere af deltagerne meldte sig til som mentorer.

Erhvervsmentorkorpset har kontortid tirsdage kl. 10.00-12.00

Frivilligcenter Fredericia
Vendersgade 63
7000 Fredicia.


Online Julefrokost med mening i Code of Care Fredericia

2020 har været et anderledes år på mange måder – det blev vores “Julefrokost med mening” også i Code of Care Fredericia, den blev nemlig online.

John Paggaard fra Business Fredericia stod sammen med Tommy Wølk for den årlige afrunding af året der gik i Code of Care Fredericia – hvad har vi nået og hvilke tiltag har vi på tegnebrættet for 2021? Stig Malling, Virksomhedskonsulent Jobcenter Fredericia holdt et spændende og givende oplæg om et nyt og succesfuldt koncept i Jobcenter Frederica “Job søger dig”. Alex fra Fredericia Brewpub bidrog med online ølsmagning, hvor alle deltagere inden mødet havde modtaget en goodiebag med posten inden mødet. Aftenen blev rundet af med smuk julemusik fra Maiken og Anders.

Klik og se filmen – og lad dig blive inspireret til at tage et socialt ansvar.


Vi glæder os til det fortsatte samarbejde om at øge det sociale ansvar i Task Force Fredericia

I juni 2019 indgik Social og Beskæftigelsesudvalget en etårig kontrakt med Code of Care for at styrke samarbejdet med virksomhederne i Fredericia i forhold til at styrke det sociale medansvar for det rummelige arbejdsmarked. Denne kontrakt har udvalget nu besluttet at forlænge.

”Samarbejdet med Code of Care er en af vores indsatser for at øge vores virksomheders sociale ansvar, så flere ledige kommer i beskæftigelse, og vi har kunnet mærke, at indsatsen virker. Vores Task Force tager et stort socialt ansvar, og det kan mærkes på de mange borgere, der indenfor de seneste 12 måneder er kommet i beskæftigelse. Derfor synes vi i udvalget, at det er en god ide at fortsætte samarbejdet med Code of Care”, siger Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Flere i job

Der er de sidste 12 måneder 7.524 ledige, der er gået i arbejde eller uddannelse. Et af de initiativer, som har givet job til ledige i Fredericia, er etablering af Task Force Fredericia i samarbejdet med Code of Care.

I forbindelse med et event i november sidste år, meldte 128 virksomheder 74 jobåbninger ind.

”De 74 jobåbningerne har konkret resulteret i 56 jobs, heraf er 38 besat, og vi er aktuelt i dialog om de resterende 18 jobs, som virksomhederne har fremrykket til august og september på grund af Corona. Det viser, at virksomhederne i Fredericia er villige til at tage et socialt ansvar, og derfor giver det mening af forlænge aftalen med Code og Care i foreløbigt et år”, fortæller John Nyborg, næstformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Task Force Fredericia

I forlængelse med aftalen med Code of Care er der nedsat en Task Force, der består af 25 virksomhedsledere i Fredericia Kommune. ”Task Force Fredericia har forpligtet sig til at være med til dels at samle og inspirere virksomhedslederne i Fredericia samt til at involvere sig og udbrede det sociale ansvar ved hjælp af inspirationsevents. Vi har alle et socialt ansvar, og jeg er glad for, at samarbejdet med Code of Care allerede har resulteret i konkrete jobs, og nu skal vi have skruet endnu mere op”, siger Inger Nielsen, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Samarbejdet med Code of Care indgår som en prioriteret indsats i Samarbejdsaftalen mellem Fredericia kommune, Business Fredericia, Fagbevægelsen Fredericia samt Fredericia Uddannelsesråd. ”Vi ser i Business Fredericia frem til et fortsat, tæt samarbejde mellem kommunens virksomheder, Fredericia Kommune, Code of Care og Business Fredericia. Sammen kan vi løse sociale udfordringer, og vi står sammen om at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ind i varmen igen”, siger Kristian Bendix Drejer, Erhvervsdirektør i Business Fredericia.

Artiklen er fra DanmarkC TV 


To Care or Not i Messecenter Fredericia

Torsdag den 28. november 2019 sluttede vi i Code of Care året af med en fantastisk aften i Fredericia. I Messecenteret stod Code of Care Fredericia klar på trappen og tog personligt imod aftenens mange gæster. Mere end 85 virksomhedsledere havde tilmeldt sig aftenens event: To care or not – socialt ansvar er et fælles ansvar, hvilket gav et par hundrede fremmødte.

Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard indledte aftenen med ordene;

“Tak til alle jer virksomheder, der tager et socialt ansvar – og gør en kæmpe stor forskel for vores by, vores kommune og for de mennesker, der får chancen for at komme ind i et arbejdsfællesskab. Ingen er skabt til at gå og passe sig selv. Vi er fællesskabsorienterede – og derfor skylder vi hinanden at skabe et samfund med rum og plads til hinanden – Det er livsværdi og livskvalitet, vi snakker om.”

Direktør for Wiggers & Klement, Lennert Klement var også tilstede – og han fortalte, at han slet ikke var i tvivl, da kommunen henvendte sig med Mettes profil;

Vi er en ung virksomhed, men det at tage et socialt ansvar, hvor vi kan hjælpe en person videre i livet, med et forhåbentlig langt ansættelsesforhold, det gør os glade”.

Netop denne glæde er derfor vi er samlet her i aften fortæller Heidi fra Elbokøkkenet, som gerne ville have endnu flere virksomheder med;

Vi er her af en årsag. Der er en masse mennesker, der står lige på kanten af arbejdslivet. Det skal vi gøre noget ved. Vi har meldt os frivilligt til at tage hånd om dette – og vi håber, at I også vil være med”.

Code of Care Fredericia har efter denne aften taget et stort skridt i den væredygtige retning, hvor det handler om mere care mindre mig.


Task Force opstart

Task Forcen i Fredericia havde deres opstart i slut september 2019. Her havde de deres første Task Force møde og kom til enighed omkring, hvordan deres samarbejde og netværk skulle forløbe.

Virksomheder, Fredericia Kommune og Code of Care har etableret en Task Force med formålet at hjælpe udfordrede mennesker i job. Allerede inden KickOff havde 31 virksomheder meldt sig klar til at tage et socialt ansvar.

Til aftenens Kick Off møde, det vi kalder for den involverende strategiproces, deltog en række interesserede virksomheder, Borgmester Jacob Bjerregaard, Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget Peder Tind, Koncernchef Yelva Bjørnholdt Jensen samt Jobcenterchef Sanela Ljeskovica. Fakta om udfordringen i Fredericia Kommune, når det kommer til gruppen af borgere, der har været arbejdsløse i mere end et år, blev fremlagt. Med tallene for de der er på kontanthjælp, uddannelseshjælp og fleksjob samt de der er erklæret jobparate, har Fredericia Kommune 1191 langtidsledige – et ledighedstal, der hvert år koster omkring 135 millioner kr. Disse tal skal ændres – der skal handles og tages et socialt ansvar. Ud fra denne fællesskabsfølelse bliver der defineret én fælles vision for Task Force Fredericia;

Vi vil løfte i flok, så vi hjælper flere til en plads på arbejdsmarkedet”.

Denne vision gav store forhåbninger til projektet i Fredericia. Begejstringen er gensidig. Til Fredericia Avisen udtaler Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget;

“Jeg er dybt imponeret over Code of Cares fantastiske evne til at formidle og skabe ejerskab og passion for den her opgave. Man har ikke mødt dem før, men man føler, at man kender dem, så snart de træder ind, fordi de er så passionerede.”

Peder Tind fortsætter;

“Jeg har armene oppe over hovedet. Det var helt suverænt – en fantastisk oplevelse. Vi har en fælles opgave i at skabe et rummeligt arbejdsmarked, og det er i virkeligheden det, det handler om – hvordan vi i fællesskab kan løfte det sociale ansvar.”

Det næste step for Task Force Fredericia bliver et inspirerende arrangement, hvor virksomhedsledere inviteres til god mad og snak om, hvordan man i fællesskab kan løse udfordringen – og til at give en ekstra oplevelse kommer Steffen Brandt og spiller en intimkoncert. Dette event blev afholdt d. 28. november 2019.

Selvom vi er kommet rigtig godt i gang i Fredericia, så har vi plads til flere. Vi er altid åbne for, at flere virksomhedsledere vil være en del af Code of Care Fredericia. Det er på den måde, vi skaber resultater.

Se filmen fra KickOff mødet i Code of Care Fredericia.