Code of Care Task Force - Holstebro

Visionen

Vi vil afskaffe ungeledigheden

Missionen

I Holstebro Task Force ønsker vi at støtte unge mennesker i at finde vej gennem uddannelse og videre ind i virksomhederne – eller at give dem et job, som så kan give dem kompetencerne til at tage en uddannelse.

Projektet handler om at samle liv op samt udvikling af modellen for at klæde fremtidens arbejdskraft på til arbejdsmarkedet. At støtte op om et givende og inspirerende liv for den unge, med det fællesskab og den identitetsfølelse, der opstår ved at være tilknyttet en arbejdsplads.

I dag er der mange unge i Holstebro Kommune, som har svært ved at gennemføre en uddannelse. De unge har derfor mere end svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, selvom de kan udføre arbejde af stor værdi for virksomhederne.

De unge er udfordret og har brug for en hånd for at komme med på holdet.

Code of Care og Holstebro kommune har nedsat en Task Force med erhvervsledere. Vores opgave er at finde virksomheder, der vil give de udfordrede unge en chance. Vi skal finde erhvervsledere, der er klar til at give de unge den ekstra opmærksomhed, det kræver at få dem med i arbejdsfællesskabet.

Resultater til dato

150 mentorskaber

250 fleksjobs i samarbejde med Holstebro Kommune

20 unge og 20 virksomhedsledere i sammenspil med hinanden


Medlemmer af Task Forcen

Vi er en lang række virksomhedsledere der sammen med jobcentret har dannet Code of Care Task Forcen. Når du er klar til at være med, så kontakt en af os og hør mere om vores meningsfulde proces.

Se hvem vi er med nu – klik her https://codeofcare.dk 

Lær mere om os

https://www.facebook.com

Actions vi har gennemført

Fleksjob projektet

Task Forcen var i samarbejde med Holstebro kommune, med til udbredelsen af begrebet “Fleksjob”. Flere virksomheder skal se værdien af at tage et socialt ansvar og spotte job.

Care for Young

Code of Care og Holstebro Kommune har nedsat en Task Force – Care for Young – med erhvervsledere. Vores opgave er at finde virksomheder, der vil give de udfordrede unge en chance. Vi skal finde mentorer, der er klar til at give de unge den ekstra opmærksomhed, det kræver at få dem med i arbejdsfællesskabet eller i uddannelse.
Når indsatsen lykkes, er det en gevinst for alle.

Opstart af mentorshoppen

Holstebro kommune har oprettet en Mentorshop. Her kan man få et netværk af mentorer til at sparre med og deltage i inspirerende og tankevækkende møder sammen med erfarne mentorer.

Mentorshoppen ligger i Danmarksgade ved siden af den social økonomiske cafe Utopia. Her er der mulighed for at komme ind og få mere at vide om hvad formålet er.

Læs mere: https://www.facebook.com

Talentshow 2016

Task Forcen i Holstebro vil gerne skabe gode vilkår for fremtidens arbejdskraft i Holstebro Kommune. Det er vigtigt for områdets udvikling og vækst, at virksomheder har gode muligheder for at tiltrække den arbejdskraft, de har brug for.

Det blev gjort ved at sætte alle talenter i spil; både toptalenter og mønsterbrydere.
Vision for dette er at afskaffe ungdomsarbejdsløsheden i 2020 – en vision som både virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og kommune støtter op om!

To Care or Not

Code of Care, Task forcen og Holstebro Kommune havde den store glæde af at afholde en spændende aften, med det formål at inspirere til udvikling af den sociale tankegang i virksomheder og organisationer. Over 600 mennesker var samlet i musikhuset. Professor Steen Hildebrandt og sanger Steffen Brandt satte med ord og musik ild i hjerner og hjerter.