before

Events

For at udbrede det sociale ansvar og sætte inklusion på dagsordenen i flere virksomheder udvikler, planlægger og afholder Code of Care inspirationsevents for virksomhedsledere.

På disse arrangementer taler virksomhedsledere fra den lokale Task Force til de deltagende virksomhedsledere og derudover, kan der være inspirerende foredrag og indlæg af kendte oplægsholdere, interviews med mennesker fra målgruppen eller musik og sang med socialt ansvar som tema.

Sådan en aften arbejder vi desuden med konkret skabelse af jobåbninger til mennesker med udfordringer i livet.

Under Arrangementer kan du se, hvad vi tidligere har afholdt i samarbejde med Code of Care Task Forces.

Formål:
At inspirere til socialt ansvar i flere danske virksomheder.

Deltagere:
Virksomhedsledere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og jobcentermedarbejdere.
Store events med flere hundrede deltagere eller mindre arrangementer med op til halvtreds deltagere.

Location:
Virksomhedskantiner, fabrikshaller, lagerlokaler eller spændende lokaliteter som herregårde eller slotte.

Tid:
Selve arrangementet starter sidst på eftermiddagen og varer til midt på aftenen. Hertil kommer en planlægningsperiode.

Kontakt Code of Care for at sikre et øget socialt ansvar i din kommune og virksomhed.