before

Jobcenterets ansvar – virksomhedsrettet tilgang

Målgruppe
Jobcentermedarbejdere. Til konferencer eller temadage i jobcenteret eller på kommunen.

Udbytte
Kom tættere på virksomhedernes tankegang og få en anden vinkel på fremtidigt virksomhedssamarbejde.

Hvor mange penge bruger din kommune om året på ledighed?
I dette oplæg opfordrer Peter Nørgaard til handling, og det starter i jobcenteret.

Hør Peter Nørgaard fortælle om, hvordan i kan få virksomhedslederne til at skabe innovation inden for at skabe rummelighed i flere virksomheder.

Det handler blandt andet om at nedbryde siloerne mellem virksomhederne og det offentlige, og endelig, at spotte de jobs, der kan varetages af mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet.

For at brede tankegangen til andre virksomheder og inspirere dem til at tage et socialt ansvar fortæller Peter Nørgaard om et Code of Care netværk – også kaldet en Task Force. Dette netværk består af lokale virksomhedsledere, job- og virksomhedskonsulenter samt Code of Cares rådgivere.