before

Hvilken socialstrategi vil vi lægge?

Den involverende strategiproces

Fremtiden tilhører den, der er forberedt!
Vær bevidst om dine tanker om fremtiden, idet dine tanker styrer dine handlinger, og dine handlinger udtrykker dine værdier.
Det, du har fokus på, får du mere af – så fokuser på din ønskede fremtid!

Derfor er det vigtigt at involvere ledergruppen/ medarbejderne i udviklingen af virksomhedens sociale ansvar.

Formål med strategiprocessen:
– at engagere ledere og medarbejdere i definitionen af virksomhedens sociale ansvar og vision, mål og værdier.
– at synliggøre virksomhedens muligheder for at ansætte udfordrede mennesker.
– at skabe en klar og operationel strategi, der giver overblik og retning.
– at involvere ledere og medarbejderne i udvikling af det sociale ansvar.

Antal deltagere:
5 – 50 personer.

Tidsforbrug:
4 – 5 timer.

Udbytte:
– En defineret vision for afdelingen med commitment fra alle.
– MindMap over afdelingens arbejdsområder – og spotte de opgaver, der kan løses af udfordrede mennesker.
– Lederen får synliggjort de enkelte arbejdsområder og udviklingspotentialer.
– Definition af virksomhedens strategiske udviklingsområder inden for social ansvarlighed.
– Konkrete operationelle løsningsmodeller, der sikrer effektiviteten – Eksempelvis: Hvordan øger vi fokus på det sociale ansvar i virksomheden? Hvad kan vi ændre/ udvikle/ bidrage med? Hvad skal der til for, at vi holder fokus? Hvordan kan vi støtte vores kolleger i deres bestræbelser på at sætte action bag det sociale ansvar?

Kontakt udviklingschef Tommy Wølk for at høre mere om Den Involverende Strategiproces. Ring 20865030 eller skriv til tommy@codeofcare.dk