before

Hvilken socialstrategi vil vi lægge?

Den involverende strategiproces

Fremtiden tilhører den, der er forberedt!
Vær bevidst om dine tanker om fremtiden, idet dine tanker styrer dine handlinger, og dine handlinger udtrykker dine værdier.
Det du har fokus på får du mere af – så fokuser på din ønsket fremtid!

Derfor er det vigtigt at involvere ledergruppen/ medarbejderne i udviklingen af virksomhedens sociale ansvar.

Formål med strategiprocessen:
– at engagere ledere og medarbejderne i definitionen af virksomhedens sociale ansvar og vision, mål og værdier
– at synliggøre virksomhedens muligheder for at ansætte udfordrede mennesker
– at skabe en klar og operationel strategi, der giver overblik og retning
– at involvere ledere og medarbejderne i udvikling af det sociale ansvar

Antal deltagere:
5 – 50 prs.

Tidsforbrug:
4 – 5 time

Udbytte:
– En defineret vision for afdelingen med commitment fra alle
– MindMap over afdelingens arbejdsområder – og spotte de opgaver, der kan løses af udfordrede mennesker
– Lederen får synliggjort de enkelte arbejdsområder og udviklingspotentialet
– Definition af virksomhedens strategiske udviklingsområder inden for social ansvarlighed
– Konkrete opperationelle løsningsmodeller, der sikrer effektiviteten – Eksempelvis: Hvordan øger vi fokus på det sociale ansvar i virksomheden? Hvad kan vi ændre/ udvikle/ bidrage med? Hvad skal der til for at vi holder fokus? Hvordan kan vi støtte vores kolleger i deres bestræbelser på at sætte action bag det sociale ansvar?

Kontakt sekretariatschef Tommy Wølk for at høre mere om Den Involverende Stategiproces. Ring 20865030 eller skriv til tommy@codeofcare.dk