before

Code of Care Faaborg-Midtfyn

Visionen

”Vi skaber arbejde til alle – og værdi for vores virksomheder”

Missionen

Task Force Faaborg-Midtfyns mission er at skabe en fællesskabsånd, hvor vi gør det sammen. Vi vil udtænke nye ideer udtænkt af virksomhedsledere, der kender Faaborg-Midtfyn, vores lokale styrker, svagheder og udviklingsmuligheder.

Antal etablerede jobs til dato

8 jobs


Vi er en lang række virksomhedsledere der sammen med jobcentret har dannet Code of Care Task Forcen. Når du er klar til at være med, så kontakt en af os og hør mere om vores meningsfulde proces.

Se hvem vi er med nu – klik her 

Følg os på LinkedIn og Facebook

Actions vi har gennemført

Ny film om socialt ansvar

En ny film skal få endnu flere til at ansætte i småjob. Direktør og ejer af Ryslinge Tagdækning Johnny Poulsen fortæller om fordelene ved at tage socialt ansvar, når man er virksomhedsleder.

Kampagne på vej

I Code of Care Faaborg-Midtfyn kickstartes året med første skridt i en kommende kampagne for at få engageret lokale virksomhedsledere, så der bliver skabt Småjob.

For at få budskabet ud, vil en række virksomhedsledere og deres ansatte fortælle om konceptet – og hvad det bringer med sig. Første video er med SKAKO Concrete, der har fundet løsningen i forhold til opgaver, der før blev underprioriteret. Se mere i videoen herunder.


Den involverende strategiproces

Virksomheder, Erhvervsrådet, Vores Faaborg & Egn, Faaborg-Midtfyn Kommune og Code of Care har etableret en Task Force med formålet at hjælpe udfordrede mennesker i job – ”Vi skaber arbejde til alle – og værdi for vores virksomheder”.

Allerede inden Kick-off havde 30 virksomheder meldt sig klar til at tage et socialt ansvar.

Det næste step for Task Force Faaborg-Midtfyn bliver et inspirerende arrangement, hvor virksomhedsledere inviteres til god mad i ”Vildmarken” og actions om, hvordan man i fællesskab kan løse udfordringen – og til at lave match imellem ledige og virksomhederne.

Selvom vi er kommet rigtig godt i gang i Faaborg-Midtfyn, så har vi plads til flere. Vi er altid åbne for, at flere virksomhedsledere vil være en del af Code of Care Faaborg-Midtfyn. Det er på den måde, vi skaber resultater.

Klik her og se filmen fra Code of Care Faaborg-Midtfyns involverende strategiproces, hvor visionen og missionen for Task Forcen blev defineret.


Task Force opstart

Code of Care Faaborg-Midtfyn sætter fokus på virksomheders sociale ansvar og arbejder for at inkludere mennesker uden beskæftigelse i job, hvor de arbejder nogle få timer om ugen. Borgmester Hans Stavnsager forventer sig meget af de garvede erhvervsledere.

En Task Force med over 25 virksomhedsledere skal hjælpe med konkrete ideer til at få flere virksomheder til at tage et øget socialt ansvar ved at ansætte ledige uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet i et småjob, hvor de arbejder nogle få timer om ugen.

Initiativet er taget af Erhvervsrådet, Faaborg-Midtfyns kommune og jobcenter i samarbejde med Code of Care.

”Jeg forventer mig meget af Code of Care FMF, og jeg håber, at de garvede erhvervsledere kan hjælpe med, at flere virksomheder får blik for, at et job på 5-10 timer også er et rigtigt job. Virksomhederne har masser af små opgaver, og vi har ledige, som har brug for en chance på arbejdsmarkedet. Vi ved, at et småjob på bare et par timer i rigtige virksomheder øger tilknytningen til arbejdsmarkedet væsentligt, og for de ledige giver kollegaer og rigtige arbejdsopgaver mening og retning i livet”, udtaler borgmester Hans Stavnsager.

Tryghed og stor loyalitet
Den nye Task Force, som har sat sig for at oprette småjob, er opstået i samarbejde med organisationen Code of Care, der fremmer socialt ansvar i private virksomheder.

”Hvis danske virksomheder ikke satser på at rumme mange flere fra ’kanten’, får vi et fattigere samfund. Og det er ikke så svært, som vi tror. Vi oplever, at både ordinært ansatte medarbejdere, og dem på forskellige skåneordninger, sætter stor pris på, at firmaet har en stærk CSR-politik. Det giver tryghed og dermed en stor loyalitet. For det er sådan, at et menneske, man giver en chance, vokser. Det handler om cool business og et stort hjerte på en og samme tid”, siger Peter Nørgaard, stifter af Code of Care og erhvervsleder.

En chance til alle
En af deltagerne i Code of Care Faaborg-Midtfyn er direktør i Ryslinge Tagdækning Johnny Poulsen: ”Jeg ser frem til at mødes med de andre socialt engagerede virksomhedsledere. I Ryslinge Tagdækning A/S finder vi det meningsfuldt at være med i Code of Care, fordi vi tror på potentialet i ethvert menneske, og dette er deres chance for at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Det kræver blot en velment hånd i ryggen. Det giver mening for både det enkelte menneske, virksomheden og samfundet”, giver Johnny Poulsen udtryk for.