Event i Sønderborg – Fra Ledig til Chef

EN DIALOG OM JOBDRØMMEN

Den 27. april kl. 10-13.30 på Aksen, Hvedemarken 1, Sønderborg afholdte Code of Care Sønderborg arrangementet “Fra Ledig til Chef – i eget liv”. Anders Jacobsen fra Als Motor bød velkommen til de ledige og virksomhederne. Han kom kort ind på formålet med dagen, der var at mødes på en anderledes måde, høre om virksomhederne og ikke mindst sparre om de lediges jobdrømme.

Derefter kom “Den gode historie” på banen, hvor Mohamed Adel Mahmoud More, der er ansat som restaurantchef ved Torve-Hallen, fortalte sin historie, da han kom til Danmark fra Egypten. Det vigtigste var at fokusere på, at lære sproget, selvom det var svært. Mohamed gik herefter selv ud med sit CV til Paul i Torve-Hallen, der ansatte ham. Mohamed fortalte, at han startede fra 0 og lærte det hele fra bunden, og at Paul var en rigtig god læremester. For 2 ½ år siden blev Mohamed restaurantchef i Torve-Hallen.

Der blev igen dannet en rundkreds, denne gang var det virksomhederne, der dannede kredsen og de ledige kunne gå rundt og få en snak med virksomhedslederne. Deltagerne havde en dialog om drømmejobbet og om krav for ansættelse i virksomhederne. Virksomhedslederne fik spurgt ind til de lediges kompetencer. Dialogen gik rigtig godt – og selv om der for nogle var sproglige udfordringer, var det ikke en barriere for dialogen. Den uformelle stemning i det fri gav en afslappet stemning og ikke det sædvanlige ”Chef kontra ansat” forhold.

De ledige syntes, at det var et godt og anderledes arrangement. Som en udtalte ”Vi troede, at vi igen skulle sidde og høre en forelæsning, om hvordan vi skulle søge job, men det var jo helt anderledes. At møde en chef på denne måde, hvor de har tid til at høre på en, det var virkelig godt.”

Til sidst blev delt CV’er ud og de næste uger bliver brugt på opfølgning både på de ledige og med virksomhederne.