Find Småjobs i din virksomhed

Vi har alle i vores virksomheder kerneopgaver, som firmaet “lever” af at udføre. Dertil kommer en række fagopgaver, som ligeledes er en del af den daglige drift. Og endelig har vi i ydercirklen småopgaver, som ikke har en fast deadline eller kræver en uddannelse.


Disse opgaver vil vi bede dig og dine medarbejdere om at spotte – og derved skabe et SmåJob til mennesker med udfordringer i livet.


Det kan være opgaver der, når de løses af en anden, gør dine kernemedarbejdere mere effektive – og øger arbejdsglæden. Det kan være opgaver, der i dag slet ikke udføres, men som forbedrer arbejdsgange. Eller det kan være småjobs, der sikrer højere kundetilfredshed.


Spørg dine medarbejdere, om de har idéer til et eller flere SmåJobs – som I gerne vil give til et menneske, der trænger til en hånd i ryggen.

Film: På arbejdspladsen

Vi har interviewet flere af vores medlemmer, der har mennesker ansat i småjob. De og deres medarbejdere fortæller blandt andet om hvilke udfordringer, der kan være – og hvordan man løser dem – og hvad det giver ens virksomhed at ansætte et menneske i et Småjob. Det kan du se mere om i filmene her: