before

JOBbussen

Hvad:
Med JOBbussen vil vi gerne give ledige i mulighed for at møde en eller flere virksomheder i øjenhøjde – samt øge motivationen og bredden i jobsøgningen. At bidrage med indsigt i virksomheders krav, forventninger og rekrutteringsprocesser. Ligesom det er en mulighed for at møde potentielle nye medarbejdere.

Hvem:
Udfordrede ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Hvis man har stået udenfor arbejdsmarkedet i længere tid, af den ene eller anden grund, har man ofte brug for at definere sig selv på ny og få en ny relation til arbejdsmarkedet.

Når du stiller dig og din virksomhed til rådighed for et virksomhedsbesøg, er du med til at være en flig af det netværk, som de ledige ikke har i dag.

Besøget er med til at sætte det menneskelige ansigt på virksomheden og måske være første skridt på vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

På mødet forventer vi, at virksomhederne giver mulighed for at vise de forskellige opgaver, der løses i hverdagen og præsenterer, hvad der lægges vægt på ved ansættelser. At se opgaver og funktioner, som man måske ikke tidligere har tænkt på – øger motivationen og giver bredde i jobsøgningen.

Hvordan:
Vil du gerne gøre en forskel, vise virksomheden frem og bidrage til det rummelige arbejdsmarked, så kontakt:
Projektkoordinator i Task Forcen.

Forventet tidsperspektiv: 1,5-2 timer, aftales så det passer i jeres program og tidsramme.

Antal deltagere: 10-20 deltagere per besøg – antallet aftales og afpasses den enkelte virksomhed.

Inden JOBbussen stopper ved din virksomhed:
Deltagerne udarbejder et profil kort omhandlende deres kompetencer og drømme.
Deltagerne har undersøgt hvilken form for virksomhed, du har.

Du kan evt. invitere en af dine egne fleksjobbere/ småjobbere og en mentor med fra din egen virksomhed og bede dem fortælle deres historie.

Inspiration til det du kan gøre når JOBbussen ankommer:

Hvad:
Med JOBbussen vil vi gerne give ledige i mulighed for at møde en eller flere virksomheder i øjenhøjde – samt øge motivationen og bredden i jobsøgningen. At bidrage med indsigt i virksomheders krav, forventninger og rekrutteringsprocesser. Ligesom det er en mulighed for at møde potentielle nye medarbejdere.

Hvem:
Udfordrede ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Hvis man har stået udenfor arbejdsmarkedet i længere tid, af den ene eller anden grund, har man ofte brug for at definere sig selv på ny og få en ny relation til arbejdsmarkedet.

Når du stiller dig og din virksomhed til rådighed for et virksomhedsbesøg, er du med til at være en flig af det netværk, som de ledige ikke har i dag.

Besøget er med til at sætte det menneskelige ansigt på virksomheden og måske være første skridt på vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

På mødet forventer vi, at virksomhederne giver mulighed for at vise de forskellige opgaver, der løses i hverdagen og præsenterer, hvad der lægges vægt på ved ansættelser. At se opgaver og funktioner, som man måske ikke tidligere har tænkt på – øger motivationen og giver bredde i jobsøgningen.

Hvordan:
Vil du gerne gøre en forskel, vise virksomheden frem og bidrage til det rummelige arbejdsmarked, så kontakt:
Projektkoordinator i Task Forcen.

Forventet tidsperspektiv: 1,5-2 timer, aftales så det passer i jeres program og tidsramme.

Antal deltagere: 10-20 deltagere per besøg – antallet aftales og afpasses den enkelte virksomhed.

Inden JOBbussen stopper ved din virksomhed:
Deltagerne udarbejder et profil kort omhandlende deres kompetencer og drømme.
Deltagerne har undersøgt hvilken form for virksomhed, du har.

Du kan evt. invitere en af dine egne fleksjobbere/ småjobbere og en mentor med fra din egen virksomhed og bede dem fortælle deres historie.


Inspiration til det du kan gøre når JOBbussen ankommer:

 • Rundvisning på virksomheden. Fremvisning af forskellige jobfunktioner, og hvad de kræver.
 • Hvad lægger I vægt på som virksomhed, når nye medarbejdere ansættes.
 • Fortælle om værdier og kulturen på arbejdspladsen.
 • Snak om kompetencer og egenskaber. Feks.: Deltagerne noterer 5 egenskaber, som de tror, I lægger vægt på ved ansættelse. Sammenlignes med de 5 egenskaber/kvalifikationer, som I synes er vigtige.
 • En personlig fortælling om hvordan du er kommet i det job, du sidder i idag.
 • Indgyde troen på, at der er en plads til alle.
 • At det nytter selv at gøre noget.
 • Dele visitkort ud/henvise til mailadresser eller ansøgningsskemaer, der viser tilgængeligheden i jeres virksomhed.
 • Lade en medarbejder, der er startet i småjob, fortælle sin historie.
 • Beskrivelse af helt konkrete kompetencer/job/småjob, som I pt har brug for.
 • Tid til spørgsmål fra de ledige.
 • Mulighed for at kommentere på et konkret Profilkort, hvis en ledig i gruppen har mod på at stille det til rådighed.
 • Dele små gaver/reklamegaver ud til deltagerne

Hvad får din virksomhed ud af det?

 • Arbejdskraft til at løse dine opgaver.
 • Et udvalg af potentielle nye medarbejdere.
 • Social branding.
 • Employee branding.
 • Får fortalt om jeres virksomhed til en anden gruppe end sædvanligt.
 • Dine andre medarbejdere bliver stolte af, at I gør noget for andre mennesker.
 • Et tæt forhold til Jobcentret – og dermed rekrutterings muligheder.
 • …og endelig gør du selv noget godt for mennesker, der har behov for en hånd i ryggen.

Du får en tilbagemelding fra Jobcentrets medarbejdere på, hvordan dit indspark blev modtaget af de ledige.

Der vil blive taget billeder og evt. film, som kan lægges online, så du kan vise de øvrige medarbejdere, at I har taget imod JOBbussen, samt dele på de sociale medier. Husk at meddele folk, at der bliver taget billeder og hør om nogen helst ikke vil med på billederne.

Tak fordi du bidrager:
Code of Care værdsætter meget, at I har lyst og mulighed for at stille jer og jeres virksomhed til rådighed – og dermed hjælper mennesker med udfordringer i livet tættere på arbejdsmarkedet.