before

Til kommunen

Code of Care har etableret udviklingsprojektet Care for Young, i samarbejde med Holstebro Kommune, og med økonomisk støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Projektet har til formål at gøre unge mennesker i alderen 17-24 uddannelses- eller jobparate. Kendetegnende for de unge er, at de er motiverede for enten at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse, men kan være udfordrede fysisk, psykisk eller socialt.

I Care for Young får de unge tilknytning til arbejdslivet via vores café, Café Care, der ligger i Code of Care Huset i Holstebro. Her får de vagter svarende til deres niveau og kompetencer, og gennem mentorordninger og kontinuerlig støtte får de succesoplevelser, der gør dem klar til at komme ud i livet.

Derudover har det lokale erhvervsliv mulighed for at byde ind med Småjobs eller Lynjobs, der er henholdsvis fastansættelser startende på få timer, eller enkelte opgaver af få timers varighed, der yderligere styrker de unges tilknytning til erhvervslivet.

Vi ser et stort potentiale i at støtte disse unge til et indholdsrigt liv, få dem til at opleve sig som værdifulde samfundsdeltagere og blive del af et arbejdsmarked, der i høj grad mangler arbejdskraft. Hos Care for Young vil de unge udvikle positive mestringsstrategier, så de i fremtiden kan stå ordentligt rustet til at varetage et job eller gennemføre drømmeuddannelsen.

De unge bliver visiteret til projektet fra Ungeenheden under jobcentret i Holstebro Kommune. Care for Young adskiller sig grundlæggende fra andre kommunale tilbud blandt andet ved, at vi skaber ro omkring de unge, så der skabes et naturligt overskud.

Vi skaber en neutral arena, hvor tryghed, relationer, netværk og udvikling vil være medskabende til at opbygge netværk til og i uddannelses- og erhvervslivet. Derudover vil de få tilknyttet en erhvervsmentor, der bruges som sparringspartner i faglige eller sociale sammenhænge, så der fortsat er en tro på egne evner.

Care for Young har modtaget støtte til en fem-årig periode. Herefter ser vi gerne projektet implementeret i flere andre kommuner. Kontakt os, hvis I vil høre mere.