before

Care for Young

I Care for Young ønsker vi at støtte unge mennesker i at finde vej gennem uddannelse og videre ind i virksomhederne – eller at give dem et job, som så kan give dem kompetencerne til at tage en uddannelse.

Projektet handler om at samle liv op, samt udvikling af modellen for at klæde fremtidens arbejdskraft på til arbejdsmarkedet. At støtte op om et givende og inspirerende liv for den unge, med det fællesskab og den identitetsfølelse, der opstår ved at være tilknyttet en arbejdsplads.

Målgruppen for projektet er unge, som er udfordrede på forskellig vis, som pt. ikke er tilknyttet uddannelse eller arbejdsmarkedet, eller som er i gang, men har brug for en mentor for at gennemføre. De unge kan være udfordrede af flere forskellige årsager, f.eks. psykisk sårbarhed, fysiske udfordringer, mangel på voksen rollemodel/relation eller med at få en almindelig hverdag til at fungere med til- og fravalg.

Kontakt os for at høre mere, eller udfyld skemaet – så vender vi tilbage til dig. Vælg mellem om du vil være mentor, eller om du er ung og gerne vil have en mentor til at bakke op om dine ønsker for uddannelse eller job.

Skriv til os på mail@codeofcare.dk eller ring 20865030.

Jeg vil være mentor Jeg vil ha’ en mentor