Spot jobbet til ansatte på særlige vilkår?

Hvordan identificerer du jobs, der med fordel kan udføres af ansatte på særlige vilkår?

I alle virksomheder er der en række jobs, der udføres af personer, som har andre kvalifikationer.
Disse kvalifikationer kan udnyttes bedre og med passion, men der efterlades dermed opgaver, der ikke bliver løst.

Formål:

Som virksomhed er I sikkert ikke altid bevidste om de aktiviteter, som I udfører uden passion og til høj løn i forhold til udbyttet. Disse aktiviteter medfører ofte skjult utilfredshed og misbrug af finanserne i virksomheden. Derfor er det væsentligt at identificere disse aktiviteter, og undersøge hvorledes disse kan udføres af medarbejdere på særlige vilkår, og endda med passion.

  • Gennem workshops i de enkelte afdelinger af din virksomhed, finder vi de jobs/aktiviteter, der med fordel kan løses af medarbejdere på særlige vilkår.
  • Samtidig finder vi de aktiviteter, som I slavisk løser, men ikke bringer værdi til virksomheden, og dermed kan afsluttes.
  • Vi vurderer i fællesskab den værdi disse aktiviteter giver virksomheden, og beskriver denne værdi.
  • Vi identificerer den sammensætning af jobs, de tidsmæssige krav, og de kompetencer som en medarbejder på særlige vilkår forventes at have.

Udbytte:

Virksomheden opnår en klar beskrivelse af hvilke jobs, tidsperspektiv, og økonomiske værdi, der opnås ved at ansætte medarbejdere på særlige vilkår, som kan anvendes direkte i forbindelse med søgning af disse medarbejdere hos de lokale jobcentre.

Kontakt: Udviklingschef Tommy Wølk på tommy@codeofcare.dk eller på telefon 20865030 for yderligere oplysninger.