before

Code of Care Norddjurs skaber ”praktik” til jobcenterkonsulenterne

8. oktober 2020


Code of Care Task Force Norddjurs har givet udtryk for, at virksomhederne ønsker virksomhedskonsulenterne i praktik, så de kan få et bedre kendskab til virksomhederne og de enkelte opgaver i virksomheden, og dermed matche bedre mellem borgere og virksomheder.

Nørgaard Teknik v/ Ole Nørgaard inviterede derfor virksomhedskonsulenterne indenfor i virksomheden.

Der var 5 virksomhedskonsulenter i ”virksomhedspraktik”, som gav udtryk for, at det var en helt fantastisk dag. De startede med en kop kaffe, hvor Ole fortalte om virksomhedens historie.

Dernæst blev de delt op i 5 hold, hvor hver især fik en leder til at vise rundt i deres afdeling. Sådan gik det på skift, så alle virksomhedskonsulenter nåede hele virksomheden rundt og så alle processer.

Virksomhedskonsulenterne fik en fantastisk modtagelse af alle medarbejderne. Medarbejderne nød at fortælle om deres arbejde. Der var en god stemning mellem de ansatte. Det blev meget tydeligere for virksomhedskonsulenterne, hvad de enkelte opgaver består af.

Bedre matchskabelse
”Jeg blev selv overrasket over hvor mange forskellige opgaver, de laver i virksomheden. Og ikke mindst det tætte samarbejde, de har til andre virksomheder i Norddjurs. De er underleverandører til hinanden, og hjælper af og til hinanden med personale”, udtaler Kis Børsting Jensen fra Jobcenter Norddjurs og projektkoordinator i Code of Care. ”Nu står vi bedre rustet til at hjælpe med at finde de rigtige kandidater til de stillinger, Ole har nu og de stillinger, som han senere skal have besat”.

Ole Nørgaard havde et par ledige stillinger, som virksomhedskonsulenterne straks havde konkrete borgere i tankerne til. Borgerne er efterfølgende blevet kontaktet om jobmulighederne.

Flere virksomheder kan åbne dørene
Besøget afsluttede med en frokost, hvor vi fortsatte talen om virksomheden, og hvad hver især havde fået ud af besøget. Der var gensidig tilfredshed. Ole Nørgaard håber, at andre virksomheder vil gøre det samme, for at bedre matchning borger/virksomhed. Det vil spare meget tid for virksomheden fremad.

”Det giver rigtig god mening at vise jobcentrets virksomhedskonsulenter vores processer og fortælle om vores virksomhedskultur og værdier. Det betyder, at de nu i højere grad kan matche vores stillinger med de ledige, som søger job. Det giver værdi for både os, for den ledige og for samfundet at hjælpe mennesker i beskæftigelse”.

Besøget blev udført i bedste Corona stil efter gældende regler.

Et lignende besøg er aftalt med L-Tek, hvor andre virksomhedskonsulenter skal i praktik i den kommende måned.

Hvis andre virksomheder ønsker lignende, er de velkommen til at kontakte Projektkoordinator Code of Care Norddjurs 2322 7391  kisbj@norddjurs.dk.