before

Reformkommissionsformand Nina Smith på besøg hos Code of Care

3. november 2021


”Det er en interessant og en meget innovativ måde, I får gjort noget ved problemerne ved at få unge mennesker på kanten givet mulighederne” udtalte professor Nina Smith, formand for regeringens Reformkommission, under hendes besøg i Code of Care Huset.

Hun var meget interesseret i de metoder, der udvikles i Code of Care Task Forces rundt i Danmark. Sammen med Mette Højborg, direktør for Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked i Holstebro Kommune, var Nina Smith ude for at blive inspireret til nye måder at løse de udfordringer, som kommissionen er sat til at komme med løsningsbud på.

Fokus på de unge

Et af dilemmaerne handler om det uforløste potentiale, der er inden for ungeområdet. Knap 50.000 unge i alderen 15 til 24 år er hverken undervejs eller færdige med en ungdomsuddannelse og er samtidig uden job.

Code of Care har gode erfaringer med at inspirere virksomhedsledere til at tage et socialt ansvar og skabe job til de udfordrede unge. Der arbejdes ligeledes i kommissionen med det uudnyttede produktivitetspotentiale, de unge udgør for virksomhedernes fremtidige arbejdskraft.

Prof. Nina Smith vil tage Code of Cares tanker og erfaringer med videre. Hun ønsker at samle en række kommissionsmedlemmer til et møde, hvor Peter Nørgaard og Tommy Wølk skal uddybe de tiltag, som konkret har skabt job til de unge i de omkring 400 virksomheder, som i dag er ambassadører i de 12 Code of Care Task Forces. Her udvikler og igangsætter virksomhedslederne sammen med det lokale jobcenter initiativer, som er med til at sætte socialt ansvar på dagsordenen i endnu flere virksomheder.

”Vi er glade for, at vores arbejde med socialt ansvar kan bidrage til den nye beskæftigelsesreform og ser frem til den dialog, vi nu skal have med kommissionsmedlemmerne” udtaler udviklingschef i Code of Care Tommy Wølk,

”Der var stor interesse hos Nina Smith for at høre, hvordan vi arbejder og skaber resultater i forhold til at sikre fremtidens arbejdskraft til vores virksomheder og samtidig hjælpe unge i job”.